SSG Trst in Pokrajina Trst v sodelovanju s Pokrajino Gorica, 25. 5. 2010

Novi debi med kuharico in njeno pomočnico

O »Poročilu mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije« oziroma: Dialog med kuharico v gostilni in njeno pomočnico o vprašanjih brez vsakega bivanjskega pomena.
:
:

foto Agnese Divo
Slovensko stalno gledališče iz Trsta je februarja meseca predstavilo krstno izvedbo izvenabonmajske produkcije, ki je nastala na pobudo in s podporo Odborništva za politike miru in zakonitosti Pokrajine Trst. Projekt je nastal z vzgojnim namenom kot spodbuda h krepitvi zavesti o kompleksnosti skupne zgodovine tega obmejnega teritorija in predvsem o možnem dialogu med italijansko in slovensko govorečimi prebivalci, dediči kulturnega mozaika Avstroogrskega cesarstva. 

Tekst in režijo je podpisal Tržačan Franco Però, ki je postavil na oder debato o zgodovinskem dokumentu, Poročilu mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije, o katerem se v bolj pogovornem in lahkotnejšem slogu pogovarjata kuharica in njena pomočnica. Milia (igralka Tatjana Turco) zagovarja splošno, ponosno stališče tuživečih Slovencev, Vale (igralka Lara Komar) pa je italijanska študentka, ki pripravlja izpit iz zgodovine in upodablja nek »italijanski« pogled na dogodke in še vedno nerešena vprašanja. Njuna generacijska in vsebinska konfrontacija je vzbudila veliko zanimanja tako pri šolski publiki kot pri odraslih, ki so našli v tem besedilu več spodbud za bolj ozaveščeno pristopanje k problematikam mirnega sožitja med narodi na osnovi zgodovinskih spoznanj in izkušenj. Scenograf in kostumograf Andrea Stanisci je postavil debato v realistično opremljeno kuhinjo, luči pa je podpisal Peter Korošic.

Predstava je zaživela najprej v izvirnem italijanskem jeziku oz. v tržaškem narečju, ki najbolj kredibilno obarva sproščene pogovore in tudi ostre konfrontacije ne-strokovnih sogovornic. Uspešni uprizoritvi je sledila priprava nadaljne faze projekta in sicer prevod teksta v slovenščino. Ohranitev narečnega izražanja je privedla tudi do rahle priredbe osebnega ozadja lika študentke Vale, ki postane zagovornica stališč osebe iz mešanega zakona. Slovenska različica predstave bo debitirala v torek 25. maja, v Gorici s sodelovanjem Goriške Pokrajine in s podporo družbe Splošna plovba, najprej v matineji za šolsko publiko, nato v večerni predstavi v abonmaju, ki bo ob 20.30 uri  v Kulturnem domu Nova Gorica.