Katja Čičigoj, SiGledal, 11. 12. 2010

"Nič ni novega pod soncem" - na srečo

»Nič ni novega pod soncem,« za egipčanskim pisarjem ponavlja neki lik v Borgesovi zgodbi Ponovitev. Borgesovi formuli prikimava tudi odprti poziv Zametki zavoda Španski Borci za sodelovanje na »sejmu idej s področja uprizoritvenih umetnosti.« Zavod bo tako prijavljenim projektom (štirim) 10. 12. od 18. do 21. ure dal na razpolago svoje prostore in tehnične zmogljivosti za realizacijo idej, ki še niso bile uprizorjene – zametkov; te pa bojo prosto dane na ogled obiskovalcem v obliki nekakšne razstave...
:
:

»Nič ni novega pod soncem« je formula, ki jasno strne postmoderno dekonstrukcijo moderne ideologije novosti in napredka, se danes utegne zdeti že zgodovinski relikt. In vendar številni diskurzi o sodobnih scenskih projektih v medijih, ki tarnajo nad neinovativnostjo in nad večnim (samo)prežvekovanjem neodvisne umetniške scene, kažejo, da modernistični ideologiji novuma (žal) še ni bil zadan zadnji udarec.
In vendar je videti, da se počasi pojavljajo tudi nasprotne tendence, ki odkrito prikimajo Borgesovi formuli. Eno takih tendenc bi lahko prepoznali v odprtem pozivu Zametki zavoda Španski Borci za sodelovanje na »sejmu idej s področja uprizoritvenih umetnosti.« Tovrstna odprta platforma v slogu Glejevih Miniaturk (projektov v nastajanju ki so predstavljeni občinstvu na več razvojnih stopnjah, z namenom spodbude kritičnega dialoga o nastajajočem projektu in njegovemu potencialnemu razvoju na podlagi odzivov) nedvomno nosi potencialno produktivne posledice na več ravneh.

Za umetnike same pomeni priložnost realizirati ideje, ki še niso dovršene ali niso dobile tehničnih in finančnih zmožnosti za realizacijo (eden od projektov se zdi celo kot nekakšen kreativni protest proti finančnemu onemogočenju z zavrnitvijo na razpisu – zametek Ko bom velik bom predstava tako namesto štirih umetnikov izvajajo otroci). Poleg tega umetnikom tovrstna odprta platforma nudi možnost soočenja z neposrednim odzivom občinstva, pretok idej in morda nastanek novih umetniških kolaboracij. O produktivnih posledicah za občinstvo, ki ne deluje nujno na polju scenske produkcije, je morda teže vnaprej govoriti. Vendar pa svojevrstna forma predstavitve zametkov nakazuje produktivno razpiranje razumevanja umetniškega dela kot procesa, kot mnoštva kreativnih spodbud, v katere lahko gledalec vstopi, preden se proces spremeni v razmeroma rigidno formo in tako (morda) tudi gledalec sam, hote ali ne, pripomore k njegovemu nastanku in razvoju. V samem smislu forme dogodka s stališča gledalca utegne biti pohvalno sveža tudi postavitev na način razstave, katere namen je uporaba čim širšega spektra površin kulturnega kompleksa Španski borci, v čemer lahko spet prepoznamo spodbudno razpiranje razmišljanja o arhitekturi v odnosu do uprizarjanja in iskanja svežih, manj običajnih (ne pa nujno novih!) formatov za predstavitev.


Kot že nakazano, pa je neglede na dejanski učinek projekta, nedvomno produktivno že samo razpiranje odnosa med avtorjem, delom, občinstvom in kulturnim kontekstom, ki razblinja fanatično iskanje Absolutno Originalne Avtorske Kreacije. Umetniško ustvarjanje na način »odprte kode«, sharinga, ki odkrito priznava temeljno dejstvo nastanka vsake kulturne, znanstvene… kreacije: apriorno vpetost v kontekstualno mrežo (zavednih ali ne) vplivov in spodbud – kot vir le-teh in kot njihov prejemnik obenem. Znanje (tudi umetniško) je vselej na srečo kumulativno – skrbeti bi nas moralo, če se od drugih ne bi ničesar naučili, in ne obratno. Kulturna produkcija nikoli ni produkt uma izoliranega posameznika ali skupine, temveč vselej nastane kot posledica vpetosti avtorja (avtorjev) v javno sfero, kamor bo tudi sama vpeta kot novi člen v verigi vplivanj in spodbud. Skratka: umetnost nastane za javnost in kot produkt javnosti. Pohvalno je, da si kdaj pa kdaj to odkrito prizna.

 

 

Program Zametkov:
 
18:00 – srečanje in druženje v kavarni v preddverju
 
18:30 - Iztok Kovač, direktor in umetniški vodja Španskih borcev in Zavoda EN-KNAP: O zametku Zametkov
 
18:45 – Sebastijan Horvat: Nerealizirano v zametkih (od Anaïs Nin do Ljudožercev)
 

19:30 – Zavod Sploh: Ko bom velik, bom predstava
Ko bom velik, bom predstava, je zametek nikoli uresničenega projekta – FONIJA, v katerem smo nameravali združiti štiri umetnike, štiri umetniška polja; pesnika Primoža Čučnika, slikarja Žigo Kariža, plesalko Matejo Rebolj in glasbenika Tomaža Groma, vsakega z lastnim avtorskim pristopom in nastopom. Ker se projekt ni prebil skozi sito kulturno-institucionalnih ekspertov, ga ni bilo mogoče realizirati v zastavljenem formatu. Namesto priznanih slovenskih ustvarjalcev tako njegov zametek izvajajo štirje otroci.
 
20:00 – Biro adkrajine d.o.o.: Predstavitev predloga ureditve vstopne ploščadi Španskih borcev kot prostora druženja v odprtem prostoru.
 

20:30 – Luke Dunne (EnKnapGroup): Vanessa in jaz. Začetek je bil odličen, kaj pa zdaj?
 
 

Vstop prost!

CK Španski borci

Katja Čičigoj, SiGledal, 24. 10. 2010
Pogled od blizu, ki razkriva medsebojno oddaljenost
Katja Čičigoj, SiGledal, 23. 9. 2010
Detabuizacija gledališke forme