Gledališče Celje, 25. 5. 2022

Natečaj Žlahtno komedijsko pero

Mestna občina Celje kot pokroviteljica in Slovensko ljudsko gledališče Celje kot organizator razpisujeta javni anonimni natečaj za izvirno komedijo.
:
:

Pogoji natečaja:

  • komedija mora biti napisana v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljena ali uprizorjena;
  • avtorji morajo poslati tri izvode komedije pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov);
  • pravico do krstne uprizoritve nagrajene komedije ima SLG Celje;
  • nagrada ne izključuje avtorskega honorarja;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju;
  • moralno in pravno so za izvirnost komedije odgovorni avtorji.

Žirija ne bo upoštevala:

  • besedil, na katerih so navedeni podatki avtorja;
  • že objavljenih ali uprizorjenih besedil in besedil, ki so bila že poslana na kateregakoli od preteklih natečajev za žlahtno komedijsko pero;
  • nelektoriranih besedil.

Avtorji morajo svoje komedije poslati do 30. septembra 2023 (poštni žig) na naslov: Slovensko ljudsko gledališče Celje, Gledališki trg 5, 3000 Celje, s pripisom »Za natečaj«.
Prejetih tekstov ne vračamo. Odločitev žirije bo objavljena v medijih.
Nagrada bo podeljena na Dnevih komedije 2024.

Dnevi komedije, Gledališče Celje, Žlahtno komedijsko pero