SLG Celje, 26. 7. 2017

Natečaj Žlahtno komedijsko pero

Mestna občina Celje kot pokroviteljica in Slovensko ljudsko gledališče Celje kot organizator razpisujeta javni anonimni natečaj za izvirno komedijo (Žlahtno komedijsko pero). Nagrado v višini 6.000,00 EUR bruto bo podelila žirija, ki jo imenuje SLG Celje.
:
:

Dnevi komedije

Pogoji natečaja:

  • komedija mora biti napisana v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljena ali uprizorjena;
  • avtorji morajo poslati tri izvode komedije pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov);
  • pravico do krstne uprizoritve nagrajene in drugih poslanih komedij ima SLG Celje;
  • nagrada ne izključuje avtorskega honorarja;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju;
  • moralno in pravno so za izvirnost komedije odgovorni avtorji.

Žirija ne bo upoštevala:

  • besedil, na katerih so navedeni podatki avtorja;
  • že objavljenih ali uprizorjenih besedil in besedil, ki so že bila poslana na kateregakoli od preteklih natečajev za žlahtno komedijsko pero;
  • nelektoriranih besedil.

Avtorji morajo svoje komedije poslati do 30. septembra 2017 (poštni žig) na naslov:
Slovensko ljudsko gledališče Celje, Gledališki trg 5, 3000 Celje, s pripisom "Za natečaj".
Prejetih tekstov ne vračamo. Odločitev žirije bo objavljena v medijih. Nagrada bo podeljena na Dnevih komedije 2018.

Gledališče Celje, Žlahtno komedijsko pero, Dnevi komedije