MGL, 18. 6. 2018

Natečaj za nagrado Gašperja Tiča

Mestno gledališče ljubljansko razpisuje javni anonimni natečaj za izvirni libreto.

Gašper Tič / Foto: Jože Suhadolnik

Rok za oddajo besedil je 18. februar 2019.

Razpisni pogoji

1. Avtor mora besedilo, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanih izvodih poslati na naslov MGL, Čopova 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za nagrado Gašperja Tiča«.
2. Avtor mora svoje besedilo označiti s šifro.
3. Svoje osebne podatke (ime in priimek, poštni naslov, e-naslov ter telefonsko številko) mora avtor predložiti posebej, in sicer v zaprti kuverti, označeni s šifro svojega besedila.
4. Besedila bo ocenjevala 5-članska strokovna žirija, ki jo bo določil organizator natečaja. Odločitev žirije bo nepreklicna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.
5. Razglasitev nagrajenca in podelitev nagrade bosta 18. junija 2019.
6. MGL si s podelitvijo denarne nagrade pridržuje pravico odkupiti in krstno uprizoriti nagrajeno besedilo. Višina denarne nagrade bo znana naknadno in bo objavljena na spletni strani www.mgl.si.

Dodatne informacije: Ira Ratej, ira.ratej@mgl.si

MGL, Nagrada Gašperja Tiča