SNG Drama Ljubljana, 23. 8. 2016

Natečaj za dijake 2016/17: O čem sanjaš?

V SNG Drama Ljubljana v okviru programa Mlada Drama iščejo nove umetniške stvaritve, ki odsevajo osebni izraz najstnikov, starih od 15 do 18 let.
:
:

Foto: Arhiv SNG Drama Ljubljana

Svoje razmišljanje lahko izrazite z umetnostnim ali neumetnostnim besedilom (verzi, proza, samogovor, dramska besedila, eseji, razmišljanja, opisi, spisi …), likovno (slike, risbe) ali z glasbo, lahko pripravite tudi koreografijo, posnamete fotografijo, video ipd. Vse to je del gledališke umetnosti, iščemo vaše pristne odzive in  asociacije, ki bodo uokvirili temo natečaja.

Želimo si, da bi razmišljali o svetu, v katerem živite, in o svetu, v katerem bi želeli živeti. Kateri od obeh svetov je pravi? Vaše delo naj obravnava tematiko, ki zanima vas  in opisuje doživljanje sveta skozi vaše oči. Zanima nas, kako si vi predstavljate utopijo. Kakšen je utopični svet? Ali v utopiji svet sploh obstaja? Kakšen bi svet lahko bil? Razmišljate o večni ljubezni? Kaj je večnost? Ali v utopiji obstaja čas? Ali za življenje res potrebujemo denar? Ali v idealnem svetu obstajajo družbena ureditev, razlike med posamezniki, socialna ureditev? Kaj pa odnos do narave, je v idealnem svetu narava drugačna?

Na natečaj, ki poteka do vključno 30. 9. 2016, lahko prijavite projekte, ki so vaše delo.

Izbrali bomo nekaj projektov. Avtorji boste povabljeni na okroglo mizo s sodelavci Drame. Na tej okrogli mizi se bomo pogovarjali o izbranih projektih.

Povezava: Več informacij

SNG Drama Ljubljana, Najst

SNG Drama Ljubljana, 15. 5. 2017
Dan odprtih vrat SNG Drama Ljubljana
SNG Drama Ljubljana, 24. 12. 2018
Voščilo SNG Drame Ljubljana