LGL, 2. 6. 2011

Natečaj za dramsko besedilo, namenjeno mladim

Gledališki epicenter srednje in jugovzhodne Evrope v sodelovanju z gledališčem Company of Angels iz Londona razpisuje natečaj za dramsko besedilo, namenjeno mladim od 14. leta dalje (brez tematskih omejitev), ki bo hkrati potekal v sedmih državah: Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Črni Gori, Hrvaški, Sloveniji, Srbiji in Makedoniji.


Natečaj je anonimen, v poštev pridejo še neobjavljena in neuprizorjena dramska besedila. Dramska besedila je treba dostaviti pod šifro s pripisom "Za Južnoslovansko čitanko" v treh izvodih do 1. septembra 2011. Za Slovenijo na naslov Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana.

Nagrajena dramska besedila bodo v izvirniku in v angleškem prevodu natisnjena v Južnoslovanski čitanka, katere promocija bo potekala novembra 2012 v državah srednje in jugovzhodne Evrope ter v Londonu.

Prav tako bodo nagrajena dramska besedila uprizorjena v enem od gledališč za mlade, ki je član Gledališkega epicentra.
 
Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh Gledališkega epicentra (www.theatre-epicentre.org) in posameznih gledališč 19. decembra 2011. V Sloveniji na spletni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana (www.lgl.si).

Z natečajem želimo organizatorji projekta vzpodbuditi dramsko ustvarjalnost za mlade v južno slovanskih državah, omogočiti prepoznavnost dramskih avtorjev v regiji ter pospešiti uprizarjanje novih dramskih besedil v gledališčih izven omenjenih držav. Gledališki epicenter srednje in jugovzhodne Evrope s pomočjo edicij gledaliških čitank promovira in podpira dramsko ustvarjalnost za otroke in mlade v regiji ter afirmira dramsko pisanje avtorjev iz drugih regij. V zadnjih dveh letih je Gledališki epicenter izdal prevode nemških avtorjev v Nemški čitanki, poljskih avtorjev v Poljski čitanki in britanskih avtorjev v Britanski čitanki.

Žirija v Sloveniji:
Jera Ivanc, umetniški vodja Lutkovnega gledališča Ljubljana
Kontakt:
E-mail: jera.ivanc@gmail.com
Naslov: Lutkovno Gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana

Company of Angels, Gledališki epicenter srednje in jugovzhodne Evrope