STA, 21. 3. 2017

Na natečaj za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana prispelo 13 projektnih rešitev

Na mednarodni dvostopenjski arhitekturni natečaj za prenovo SNG Drama Ljubljana je prispelo 13 projektnih rešitev. Komisija jih bo izbrala največ šest in izbrane kandidate povabila k sodelovanju na drugi stopnji natečaja, ki bo zaključena predvidoma konec maja. V Drami upajo, da bo do konca junija mogoče podpisati pogodbo z izbranim projektantom.
:
:

Foto: Peter Uhan

Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da ima ministrstvo v proračunu za letos in za leto 2018 zagotovljena sredstva za plačilo projektne in investicijske dokumentacije. Samo izvedbo del celovite prenove ljubljanske Drame pa je ministrstvo predvidelo znotraj zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, t.i. zakona o kulturnem evru, ki je v pripravi.

SNG Drama Ljubljana je mednarodni javni dvostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana novembra lani objavila na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Kot so sporočili iz ljubljanske Drame, je odpiranje projektnih rešitev potekalo 10. marca v prostorih ZAPS, njihovo ocenjevanje bo predvidoma potekalo do 27. marca.

Prostori, v katerih deluje SNG Drama Ljubljana, imajo več pomanjkljivosti. Kot so v Drami že pred časom povedali, število dvoran, vadbenih in drugih prostorov ni zadostno, poleg tega obstoječe umestitve v stavbi ne ustrezajo potrebam gledališča.

Med pomanjkljivostmi sedanje stavbe so med drugim izpostavili premajhen nagib parterja v veliki dvorani, zaradi česar so nekatere vizure pogleda na oder slabše, kot bi lahko bile. Prostori, namenjeni gledalcem, so dotrajani, nekateri tudi neustrezni. Glede glavnega odra pa so izpostavili zastarelo in dotrajano tehnološko opremljenost, ki je tudi na meji varnostnih pogojev. Prav tako sta dotrajana levi in desni prizidek glavne dvorane, ki tudi po višinah ne ustrezata svojemu namenu, poleg tega sta statično vprašljiva.

Kot je pisalo v natečajnih pogojih, želijo z natečajem preveriti različne možnosti in koncepte celovite prenove ter pridobiti rešitev, ki bo zagotavljala umestitev dejavnosti Drame na sedanji lokaciji v obstoječem in v novih objektih v sedanjih nadzemeljskih stavbnih gabaritih.

S prenovo Drame želijo, ob ohranitvi vseh kakovostnih karakteristik obstoječe stavbe ter z vidika varovanja kulturne dediščine pomembnih stavbnih delov, v prvi vrsti pridobiti sodobne, funkcionalne in varne prostore ter odre in odrsko tehniko, primerljivo z evropskimi klasičnimi in modernimi gledališči, so še zapisali v ljubljanski Drami.

Kot so še sporočili, v gledališču za 23. junij načrtujejo odprtje razstave vseh arhitekturnih rešitev.