LGL, 8. 9. 2010

Moja družina

Rezultati natečaja za izvirno dramsko besedilo za otroke in mladino na temo »MOJA DRUŽINA?«
:
:

Med 37 besedili, ki so prispela v razpisanem roku, je komisija v sestavi Andrej Ilc, Jera Ivanc, Mojca Kreft, dr. Igor Saksida in Iztok Valič za najboljše izvirno dramsko besedilo za otroke in mladino izbrala mladinsko dramsko besedilo »Brez« avtorice Janje Vidmar.  

Poleg tega komisija zavodu LGL-DOM v odkup za uprizoritev priporoča tudi otroško dramsko besedilo Maje Borin »Žužina, moja družina.«

Čestitamo!

Obrazložitev:
Mladinska igra »Brez« Janje Vidmar je problemsko besedilo, ki prikazuje konfliktne odnose v družini osrednjega lika, mladega prestopnika Simija. Dramaturško napetost ustvarja nasprotje med negativno podobo sveta, v katerem živijo mladi, ter Simijevo ljubeznijo in njegovo pesniško ustvarjalnostjo, ki se kaže kot možnost izhoda iz osebne in družinske stiske. V besedilu izrazito izstopa slengovsko barvanje jezika, navezava na sodobno glasbo in probleme mladostnikov; v tem smislu pomeni besedilo slogovno in tematsko novost v sodobni slovenski mladinski dramatiki.