STA, 26. 1. 2013

MIZKŠ objavilo razpise za kulturne projekte na več področjih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je včeraj objavilo razpise za izbor kulturnih projektov na več področjih, ki jih bo Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo financirala v letu 2013. To so razpisi za področja uprizoritvene, glasbene in intermedijske umetnosti ter kinematografske distribucije.


MIZKŠ je za leto 2013 objavilo razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti. Razpis se nanaša na področje uprizoritvene umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče. Za razpis so predvidena sredstva v višini 70.000 evrov.

Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v vložišču MIZKŠ med uradnimi urami, dostopna pa je tudi na spletni strani ministrstva. Vloge je treba v določenih razpisnih rokih z ustreznimi pripisi poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vsi razpisi so odprti do 25. februarja.

Povezava: Razpisi MIZKŠ

MIZKŠ