STA, 30. 3. 2018

Ministrstvo bo v najkrajšem možnem času poiskalo v.d. ravnatelja ljubljanske Opere

Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular je podal svoj odstop. Na ministrstvu za kulturo so se, kot so povedali, z njegovo odstopno izjavo seznanili včeraj. Ministrstvo bo v najkrajšem možnem času poiskalo vršilca dolžnosti, ki bo delo opravljal do nastopa novega ravnatelja, za katerega je trenutno še v teku razpis.
:
:

SNG Opera in balet Ljubljana / Foto: Tamino Petelinšek, STA

Kot so zapisali na ministrstvu, je sicer ravnatelj dolžan opravljati svoje obveznosti do prenehanja delovnega razmerja, ki nastopi z dnem razrešitve. Dodali so, da se je na prvi razpis za ravnatelja SNG Opera in balet Ljubljana prijavilo pet in na drugega šest kandidatov, ker pa je postopek še v teku, več o tem v tem trenutno ne morejo povedati.

Kot je zapisano v statutu SNG Opera in balet Ljubljana, minister, pristojen za kulturo, ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, ki morata podati mnenje k predlaganemu kandidatu v roku 30 dni od prejema poziva, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Je pa STA izvedela, da je v tem tednu odstopil tudi predsednik sveta SNG Opera in balet Ljubljana Nenad Firšt. Po poročanju spletne izdaje Dela se je za enako potezo odločil tudi predsednik strokovnega sveta Matjaž Drevenšek.

Na ministrstvu za kulturo sicer, kot so še zapisali, z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v SNG Opera in balet Ljubljana. "Vendar moramo zanikati navedbo ravnatelja, da minister v svojem mandatu javnega zavoda ni nikoli obiskal. Minister si je ogledal več predstav, glede na to, da so vsa dosedanja poročila izkazovala normalno delovanje zavoda, pa ni zaznal nujnosti obiska hiše, prav tako pa tja s strani vodstva ni bil povabljen," so zapisali.

V nadaljevanju so navedli še sredstva, ki jih je ministrstvo v letih od 2014 do 2017 zagotovilo ljubljanski Operi. Kot so zapisali, je bila dejanska poraba sredstev za splošne stroške delovanja v letu 2015 v javnem zavodu bistveno nižja (863.679 evrov) od dodeljenih sredstev za ta namen s strani ministrstva za kulturo (1.094.119 evrov), zato je bila nujno potrebna korekcija. Sredstva za splošne stroške delovanja so se SNG Opera in balet Ljubljana v letu 2017 glede na leto 2016 tako zmanjšala za 421.376 evrov.

Ob tem so poudarili, da je ministrstvo temu javnemu zavodu v letu 2017 z osnovno odločbo povečalo sredstva za plače za 549.433 evrov oziroma za 6,7 odstotka glede na leto 2016. Tako se je v letu 2017 javnemu zavodu sprostil pomemben del lastnih prihodkov, ki jih je ta moral v preteklosti namenjati za plače in bi jih lahko po novem namenil za sofinanciranje splošnih stroškov delovanja oz. jih porabil skladno z možnostmi in lastnimi prioritetami, opredeljenimi v finančnem načrtu in programu dela.

Iz podatkov tako izhaja, da je SNG Opera in balet Ljubljana v letu 2017, kljub znižanju sredstev za splošne stroške delovanja, v globalu prejel 215.145 evrov več sredstev kot v letu 2016. Od tega je bilo 94.248 evrov namenjenih nakupu opreme in investicijskemu vzdrževanju.

Kot so še zapisali, ministrstvo spremlja finančno poslovanje javnega zavoda prek posredovanih uradnih dokumentov, iz katerih je bilo še septembra 2017 iz rebalansa finančnega načrta in programa dela razvidno uravnoteženo poslovanje.

Sotošek Štular je sicer v odstopni izjavi zapisal, da hiše ne zapušča z lahkim srcem, vendar pa so nekatere stvari postale "preveč moteče". Pri tem je navedel "škandalozno ignorantski odnos ministra za kulturo" ter destruktivnost znotraj umetniških korpusov in sindikalnih struktur.