STA, 6. 3. 2023

Mariborski KUD Angela Besednjaka bo s koncertom obeležil sto let delovanja

Mariborsko Kulturno umetniško društvo (KUD) Angela Besednjaka bo v petek s koncertom v Kazinski dvorani SNG Maribor obeležilo 100 let delovanja. Jubilej so sicer imeli pred več kot dvema letoma, a ga doslej zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, še niso mogli slovesno praznovati.
:
:

Foto: Pixabay

"KUD Angela Besednjaka je eno izmed redkih društev, ki so v Sloveniji aktivna na kulturno-umetniškem področju že več kot sto let," so ob tej priložnosti sporočili iz društva. "Ponosni smo na bogato in pestro kulturno umetniško ustvarjanje skozi stoletno zgodovino, predvsem pa na to, da se je društvu uspelo ohraniti kljub mnogim temeljitim družbenim spremembam, ki niso bile za delovanje društev vedno prijazne," so dodali.

V društvu danes delujejo štiri sekcije, in sicer mešani pevski zbor, likovniki, instrumentalisti in literarno-recitacijska sekcija.

Zgodovina KUD Angela Besednjaka izhaja iz leta 1920, ko je bilo v mariborskem delavskem naselju Kolonija ustanovljeno Slovensko narodno godbeno društvo Drava, ki so ga sestavljali godbeni, pevski in tamburaški odsek. Leta 1946 se je preimenovalo v Sindikalno kulturno-umetniško društvo Angel Besednjak in pozneje doživelo razcvet pod okriljem Tovarne železniških vozil Boris Kidrič.

Po osamosvojitvi Slovenije je bilo društvo zaradi družbenih sprememb, predvsem razpada tovarne TVT Boris Kidrič, priča velikemu osipu članstva in finančne podpore. V zadnjih dveh desetletjih je znova okrepil svoje delovanje in se predstavlja na različnih prireditvah. "Zelo dobro sodelujemo z mestno četrtjo Magdalena, s TOTIM DCA, šolami in Javnim skladom za kulturne dejavnosti (JSKD)," izpostavljajo v društvu.

KUD Angela Besednjaka