Lutkovno gledališče Maribor, 19. 4. 2016

Lutkovno gledališče Maribor v znamenju produkcij Studia LGM: Učenje za lutke in z lutkami

Ta teden je v Lutkovnem gledališču Maribor v znamenju produkcij Studia LGM in različnih programov, ki k delu v lutkovnem gledališču in zanj vabijo različne skupine in posameznike.
:
:

Svetloba sveta, Studio MaMa in Startbox / Foto: Arhiv LGMB

Studio LGM je nastal kot odgovor na zaznavo, da se prostor slovenske neodvisne lutkovne produkcije manjša in umetniško šibi. Med osrednjimi razlogi za to je zagotovo finančni, a prav v takih časih je vloga lutke bistvena: lutka namreč lahko pove veliko več in bolj natančno kot človeški glas, zato je kot umetniški medij nepogrešljiva v aktualni refleksiji ožjega in širšega prostora, posebej nujna pa kot radoživa razglaševalka in povezovalka.

Studijski programi LGM skušajo dosegati več namenov: dosledno seznanjanje s področjem lutkovne umetnosti, izkušenjsko učenje na področju lutkovne umetnosti, svobodno raziskovanje na področju lutkovne umetnosti in uspešno ustvarjanje na področju lutkovne umetnost. V gledališču hočejo podpreti poskuse posameznikov in skupin, ki si želijo stopiti v lutkovni prostor. Zato so zasnovali polje izobraževalnega ter raziskovalno in eksperimentalno zasnovanega lutkovnega ustvarjanja, kjer je prostor za rušenje žanrskih predsodkov in preizkušanje novih, tudi hibridnih izrazov. Pri studijskem delu gre za angažiran prispevek vseh sodelujočih, znanja in izkušnje so posredovani  v obliki strnjenih seminarjev in delavnic skozi ustrezno strokovno vodenje. Zaradi lažjega prepoznavanja različnih namenov so studijski programi razdeljeni manjše enote, glede na želeno odprtost pa jih je mogoče združevati, dopolnjevati in prilagajati.

Danes, 19. aprila, ob 17. uri bo produkcija dijakov Srednje trgovske šole Maribor (program aranžer), ki so v okviru programa Starboks pod vodstvom režiserja Tina Grabnarja ter z mentoricama Simono Letnik in Suzano Majnarić ustvarili predstavo po motivih romana Julesa Verna V osemdesetih dneh okoli sveta. V letu, ko šola praznuje 140-letnico, so dijaki skozi proces ustvarjanja predstave spoznavali delovanje gledališča, poklicev v gledališču, posebnosti lutkovnega gledališča ... Namen sodelovanja med šolo in gledališčem je bil osmišljanje šolskega dela in spoznavanje.

V petek, 22. aprila, ob 18. uri bo produkcija že tretje izvedbe Studia MaMa v navezavi s Starboksom  Pedagoške in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Studio MaMa3 in Startboks pod vodstvom diplomirane režiserke Mateje Kokol je vključil študente, matere in babico, ki so skozi celovit ustvarjalni proces že tretjič oblikovali lutkovno uprizoritev za svoje najdražje. V povezavi s Filozofsko in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru je potekal zgoščen praktični seminar, poimenovan Startboks, s poudarkom na izbiri uprizoritvene predloge z mislijo na naslovnika, in sicer s podporo dr. Dragice Haramije in študentov 5. letnika slovenščine. Študentka zaključnega latnika in diplomantka likovne umetnosti s PEF sta sodelovali pri izbiri vrste lutk in oblikovanju likovne podobe ter pri izdelavi opreme predstave z naslovom 24 kur, navdihnjene z besedili Primoža Suhodolčana, ki jo bodo na koncu tudi izvedle. 

Na prvem mestu je bil proces namenjen (bodočim) učiteljem in vzgojiteljem. Posamezni študentje so po opravljenih obveznih fazah dela sodelovali v skupnem projektu s Studiem MaMa3 vse do uprizoritve. Gre za izkušenjsko učenje o lutkovnem gledališču skozi realni proces, ki najbolj slikovito predstavi vse dimenzije tovrstnega snovanja.

V ponedeljek, 25. aprila, ob 10. uri v Lutkovnem gledališču Maribor gostuje 3. PEFFest, lutkovni maraton, ki letos poteka že tretje leto. Na festivalu sodelujejo vse pedagoške fakultete, iz Maribora, Kopra in Ljubljane. Lutkovne predstave, ki jih je v sklopu študija pripravilo več kot 60 študentov vseh treh fakultet pod mentorstvom Sabine Šinko, Helene Korošec in Jelene Sitar Cvetko, se bodo zvrstile v veliki dvorani lutkovnega gledališča. Povezovanje pedagoških fakultet na področju lutkovne umetnosti je še posebej dragoceno ob dejstvu umanjkanja lutkovne študijske smeri pri nas.

Po uspešno izvedeni že tretji ediciji Studia MaMa, v Lutkovnem gledališču Maribor za maj pripravljajo prvo izvedbo Studia AtA. K delu bodo povabljeni dedki, očetje in drugi lutkovni zanesenjaki, njihov mentor pa bo režiser Miha Golob.

Lutkovno gledališče Maribor, 26. 8. 2015
Praktični seminar Pisanja o lutkovnem gledališču in zanj
Lutkovno gledališče Maribor, 15. 12. 2014
Natečaj za izvirno lutkovno predlogo
Lutkovno gledališče Maribor, 31. 12. 2020
Voščilo Lutkovnega gledališča Maribor