JSKD, 16. 9. 2013

Literarni natečaj za najboljše otroško ali mladinsko dramsko besedilo

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in revija Mentor razpisujeta literarni natečaj za najboljše otroško in mladinsko dramsko besedilo.

Prispevki
Vsak avtor lahko posreduje največ tri še neobjavljena dramska besedila, pri čemer se ocenjuje vsako dramsko besedilo posebej. Besedila morajo biti primerna za uprizarjanje za otroške in mladinske gledališke skupine, v dolžini trajanja:
- največ 30 min (20.000 znakov s presledki) za otroške in
- 60 min (40.000 znakov s presledki) za mladinske predstave (tretja triada OŠ in dijaki SŠ).

Oblikovno-tehnični pogoji
Prispevki naj bodo poslani v digitalni obliki podpisani s šifro v eni priponki, v drugi priponki pošljite svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka). Žirija bo dobila v branje samo besedila podpisana s šifro, brez avtorjevih podatkov, s čimer bomo zagotovili anonimnost natečaja.

Udeleženci
Na natečaju lahko sodelujejo vsi avtorji, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s pisanjem dramskih besedil.

Žirija in način selekcije
Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem, bo dobila v pregled tričlanska strokovna žirija, ki bo predlagala za objavo do pet najboljših dramskih besedil na podlagi strokovnega znanja ter lastnih izkušenj in presoje. Ocenjevala bo kreativnost, slog, jezik, povezanost vsebine in oblike, inovativnost, sporočilnost, uprizorljivost ter celostni umetniški vtis dramskega teksta. V primeru večjega števila kvalitetnih besedil lahko žirij predlaga kakovostna besedila za objavo v reviji Mentor. Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.

Nagrade in povratne informacije
Pet izbranih besedil bomo objavili v knjižni obliki, vsak avtor izbranega besedila bo prejel honorar v višini 100 € bruto in 10 izvodov izdane knjige. Avtorji bodo o izboru obveščeni do 30. oktobra 2013.

Avtorstvo
Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih ali spletnih publikacijah JSKD. Skupine, ki bodo želele besedila uprizoriti, se bodo z avtorji naknadno dogovorile za  avtorski honorar - nadomestilo za uporabo avtorskega dela.

Rok za oddajo besedil
Rok za oddajo besedil je 20. september 2013 po elektronski pošti na naslov mentor@jskd.si ali po pošti na digitalnih nosilcih datotek (CD, USB-ključ …) na naslov: Revija Mentor, JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: Dramski razpis. Poslanih nosilcev ne vračamo. 

Povezava: Dodatne informacije

JSKD, Mentor

JSKD - Matjaž Šmalc, 11. 4. 2010
Lutkovna delavnica v Velenju‏