Kulturni bazar, 30. 9. 2020

Kulturni bazar 2020

Kulturni bazar je največji nacionalni medresorski projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Letos bo potekal v torek, 6. oktobra, v Cankarjevem domu.
:
:

Foto: Pixabay

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije želijo z organizacijo Kulturnega bazarja doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo.

Cilji Kulturnega bazarja:

  • (o)krepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi;

  • predstaviti kakovostne profesionalne kulturnovzgojne projekte in programe;

  • predstaviti in spodbuditi sodelovanje kulturnih ustanov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi – kreativna partnerstva;

  • spodbuditi kreativna partnerstva različnih resorjev, ki prepoznajo kulturno-umetnostno vzgojo kot pomemben del projektov na svojih področjih;

  • spodbuditi ustvarjalnost otrok, mladih in odraslih ter predstaviti možnosti, ki jih ponuja kultura v vzgojno-izobraževalnem procesu (vseživljenjska dimenzija), tako za njihov poklicni razvoj kakor tudi za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa;

  • krepiti sodelovanje kulturnih ustanov na posameznem področju ter med različnimi področji kulture in umetnosti.

Zaradi specifike letošnjega leta, je število obiskovalcev tokrat žal omejeno na zgolj 500 oseb, da lahko organizatorji zagotovijo varen obisk vseh udeležencev.

Udeležbo na Kulturnem bazarju 2020 si zagotovite na povezavi https://cankarjevdom.eventsair.com/2020-kulturni-bazar-oktober/kulturnibazar2020/Site/Register, kjer opravite elektronsko prijavo.

Program letošnjega Kulturnega bazarja

Kulturni bazar

Kulturni bazar, 15. 2. 2020
Kulturni bazar 2020