Asociacija, 1. 3. 2013

Kandidati za novega kulturnega ministra in organiziranost kulture v Sloveniji

Vabilo na javno razpravo civilne družbe Kandidati za novega kulturnega ministra in organiziranost kulture v Sloveniji. Razprava bo potekala v ponedeljek, 4. marca, ob 19. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana.


V luči nedavnih dogodkov in namigov, da bo imenovanje kandidata za ministra za ponovno vzpostavljeno kulturno ministrstvo prepuščeno civilni družbi, društvo Asociacija vabi na javno razpravo, na kateri bomo skušali odgovoriti na ključno vprašanje, ki je po našem mnenju temeljni element ponovne vzpostavitve samostojnega ministrstva, pristojnega za kulturo – kako naj bosta tako ministrstvo in celotni kulturni sektor organizirana. Stališče Asociacije je, da menjava ministra pomeni le prvi nujni korak k celoviti, v prihodnost naravnani prenovi kulturnega sistema.

Primernega kandidata želimo poiskati skupaj z ostalimi reprezentativnimi združenji in déležniki s področja kulture, saj bomo samo skupaj lahko prišli do predloga, ki bo zadovoljil želje in interese vseh, ki nas zadeva področje kulturnega resorja.

Imenovanje kandidata mora torej izhajati iz vsebine in koherentne vizije reforme kulturnega sektorja, oblikovanje predloga pa potekati kar se da vključujoče in dialoško – na način torej, katerega nujnost smo v preteklih mesecih vedno znova poudarjali. Zato se nam neusklajeno imenovanje kandidatov posameznih segmentov kulturne scene, ki jih vodijo parcialni interesi ne pa vizija strateško naravnanega vodenja kulturnega sektorja, zdi neprimeren način, ki ga civilna družba ne sme ubrati kot svojo pot. Z zrelimi in premišljenimi koraki lahko utrdimo položaj civilnodružbenih organizacij s področja kulture kot relevantnih sogovornikov pri oblikovaju politik in vsebin s področja kulture.

Predvsem pa želimo opozoriti, da problemi sedanje »kulturne politike« niso nastali z ukinitvijo oz. združitvijo ministrstva, pač pa so prisotni že vrsto let, da tudi prejšnje ministrstvo ni delovalo dobro, da so tudi v prejšnji ureditvi tako nevladne organizacije in samozaposleni kot javni zavodi in drugi subjekti na polju kulture z vidika organizacije, kulturno politične vizije in primerne podpore ustvarjalnim praksam prej ko ne stopicali na mestu.

Kako torej to urediti? Kako organizirati področje kulture in kulturne politike: prek samostojnega ministrstva kot prej ali na kak drug način? Kako spodbujati ustvarjalnost, da se bodo ustvarjalci končno počutili bolje v slovenskem sistemu? Kako poskrbeti za večjo vlogo kulture in njeno boljšo podobo v javnosti? Kako osvežiti, prenoviti, pohitriti javni sektor? Kako končno dati večjo vlogo nevladnim organizacijam v kulturi, ki vemo, da so sedaj povsem podhranjene, tako v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot glede na njihovo siceršnjo prepoznavnost v mednarodnem merilu? Kako poskrbeti za samozaposlene, da bodo imeli boljše ekonomske in družbene pogoje za ustvarjanje? Ali in kako reformirati sistem pridobivanja sredstev za kulturo? Kako reševati probleme posameznih področij v kulturi: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasba, intermedijske umetnosti, film, knjiga, dediščina, mediji, knjižnice, in druga področja? Kako sestaviti novi nacionalni program za kulturo, kaj mu manjka, kako mu končno dati bolj drzno in sodobno kulturno-politično vizijo? Kako urediti zakonodajna vprašanja v kulturi?

To je zgolj nekaj vprašanj, ki so pereča in žgoča, hkrati pa ključna za bodoči razvoj področja kulture. In končno je kot kaže napočil čas, da nanje damo nove in boljše odgovore. To je verjetno glavna naloga sedanjega trenutka in nove perspektive v kulturi, ter izziv pred novo čelno osebo kulturne politike v državi.