KC Španski borci, 17. 6. 2019

Javni razpis Pan-Adria za koprodukcijsko sodelovanje v novi regionalni mreži

Zavod EN-KNAP v sodelovanju z regionalnimi partnerji Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku iz Reke, Kulturno-umetniškim društvom Moment iz Maribora, Slovenskim narodnim gledališčem iz Nove Gorice ter Zagrebačkim plesnim centrom iz Zagreba vabi k prijavi na razpis za koprodukcijsko sodelovanje v novi regionalni mreži.
:
:

Foto: Arhiv CK Španski borci

V želji, da sodobnim uprizoritvenim gibalnim praksam omogočijo večjo vidnost in utrdijo njihovo pozicijo v širšem družbeno-kulturnem okolju, so se partnerji odločili, da izberejo in podprejo novonastajajočo celovečerno predstavo. Ustvarjalci bodo imeli možnost predstaviti svoje delo v petih mestih, spoznavati ljudi in okoliščine teh mest ter skozi projekt izpopolniti svoj umetniški potencial.

Koprodukcijska predstava bo  premierno uprizorjena  med 18. 12. 2019 in 30. 1. 2020 v Centru kulture Španski borci v Ljubljani.

Pan-Adria zagotavlja:

  • sofinanciranje produkcije predstave v višini 5000€ bruto
  • skupno 6 tednov vadbenih prostorov v partnerskih mestih
  • izvedbo premiere, tehnično podporo in promocijo predstave 
  • izvedbo vsaj 8 gostovanj pri partnerjih v času od januarja do decembra 2020 
  • financiranje stroškov gostovanj v višini 1000€ bruto za posamezno gostovanje

Prednostni kriteriji:

  • posamezniki ali nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji
  • uveljavljeni avtorji ali skupine na področju sodobnih uprizoritvenih gibalnih praks

Prijava: izpolnjen obrazec za prijavo pošljite na elektronski naslov zala.cesnik@en-knap.com do 24. 6. 2019.

Izbor: Izbor bo opravila petčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev. Rezultat izbora bo objavljen najkasneje do 30. 6. 2019

Dodatne informacije: Zala Česnik, zala.cesnik@en-knap.com

S podporo Mestne občine Ljubljana - Oddelka za kulturo in Ministrstva za kulturo.

Pan-Adria, CK Španski borci