SSG Trst, 16. 3. 2016

Izjava Slovenskega stalnega gledališča o popravkih ministrskega odloka

Iz SSG Trst so sporočili, da so z objavo v Uradnem listu dne 9. marca 2016 stopili v veljavo popravki ministrskega odloka z dne 1. julija 2014, ki ureja delovanje italijanskih gledališč.
:
:

SSG Trst / Foto: Arhiv SSG Trst

Glede tako imenovanih manjšinskih gledališč je bil sprejet predlog, da se enakopravno upošteva vse predstave, ki jih Slovensko stalno gledališče odigra v Sloveniji. S tem bo gledališču olajšana letna pridobitev potrebnega števila prireditvenih dni, na podlagi katerih SSG lahko zaprosi za javne prispevke. Popravek oziroma dodatek, ki se nanaša na naše gledališče, zadeva 3. paragraf 11. člena, kateremu gre po novem dodati: ”Gledališčem, o katerih je govor v tem paragrafu, se priznavajo zato, da bi jim omogočili dosego najnižjega zahtevanega limita, tudi predstave v koprodukciji ali odigrane v teatrih držav, katerih je jezik manjšin uradni jezik.”

Vodstvo SSG si je kmalu po sprejetju ministrskega odloka prizadevalo, da bi bile vključene v potreben seštevek  tudi predstave, odigrane v Sloveniji. In to iz več razlogov: ker je gledališče, ki deluje v slovenskem jeziku in je razumljivo, da gostuje na celotnem slovenskem teritoriju z lastnimi ali koprodukcijskimi uprizoritvami, obenem pa to pomeni tudi uveljavljanje duha ministrskega dekreta o pospeševanju sodelovanja in pomenu koprodukcij. Do sedaj so bile namreč upoštevane le predstave, odigrane na ozemlju Furlanije Julijske krajine. Svoja stališča in predloge je slovensko gledališče posredovalo poslanki Tamari Blažina, ki je posegla na pristojnih mestih in bistveno pripomogla, da je bil popravek sprejet. Predlog je ustrezno podprl tudi deželni odbornik FJk za kulturo Gianni Torrenti.

Slovensko stalno gledališče je z velikim zadovoljstvom sprejelo odločitev pristojnih teles, hkrati pa opozarja tudi na nezanemarljivo vlogo teatra pri uvajanju najmlajših in mladih v gledališki svet, ta dejavnost je namreč še premalo ovrednotena v veljavnem odloku.