SLOGI, AGRFT, 29. 11. 2018

Izid in predstavitev skupne številke revije za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater in Ars Academica (Skopje)

Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi (od leta 1990 do danes), ki sta ga med letoma 2017 in 2018 izvajali Fakulteta dramskih umetnosti iz Skopja in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane.
:
:

Foto: Arhiv AGRFT

Predstavljene bodo štiri razprave:

Zala Dobovšek in Sašo Dimoski: Gledališki most med Makedonijo in Slovenijo: gledališki festivali,

Sašo Dimoski, Ana Stojanoska in Hristina Cvetanoska: Vpliv slovenskega gledališča v Makedoniji (od 1990 do danes),

Sonja Zdravkova Džeparoska in Aldo Milohnić: Od jugoslovanskega baleta do postjugoslovanskega sodobnega plesa: premene sodelovalnih praks med makedonsko in slovensko plesno sceno,

Hristina Cvetanoska in Gašper Troha: Vljudna brezbrižnost. Izmenjave slovenske in makedonske dramatike med letoma 1990 in 2015.

Tematski blok dopolnjujeta še intervjuja s koreografom, plesalcem in plesnim pedagogom Dejanom Srhojem ter režiserjem Slobodanom Unkovskim.

Poleg prispevkov, posvečenih mednarodnemu sodelovanju, Barbara Orel v svoji razpravi utemeljuje zametke postdramskega gledališča na Slovenskem, Mateja Fajt predstavlja prvo temeljito raziskavo zaodrskega dela krojačic, šivilj, garderoberk, garderoberjev in čevljarjev v slovenskem institucionalnem gledališču; Tomaž Toporišič pa recenzira knjigo Heteronomija umetnosti in avantgard Aleša Erjavca.

Predstavitev publikacije, na kateri bodo sodelovali avtorji in avtorice razprav iz Makedonije in Slovenije, bo v četrtek, 6. decembra 2018, v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

SLOGI, AGRFT

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16