Gledališče Glej, 11. 3. 2020

Glej, poziv za rezidente 2021-2023!

Poziv za projekte, ki se navezujejo na tehnologijo in jih zanima razov projekta v mednarodnem okolju, je odprt do 25. maja.
:
:

Foto: Gledališče Glej

Kaj iščejo?

V poštev pridejo projekti, ki preizprašujejo vlogo in razvoj tehnologije v današnji družbi in njeno prihodnost. Projekti, ki združujejo različna znanja in poglede, projekti, ki z vizionarskim pristopom ali praktično aplikacijo prečijo polja umetnosti in tehnologije. Glej, rezident je program, namenjen razvoju ustvarjalk in ustvarjalcev s področja avtorskega gledališča in hibridnih gledaliških praks, s poudarkom na celostnem razvoju umetnika, procesu in raziskavi.

Kaj je Glej, rezident?

Program poleg nastanka novih del umetnike spodbuja k poglobljeni raziskavi in razvoju odprtih procesov in novih metodologij. Znotraj procesa so zaželjene terenske raziskave, študijski obiski ali udeležba seminarjev in delavnic povezanih s temo projekta tako doma kot v tujini. Predvideva tudi razvoj veščin komunikacije z javnostmi, kontekstualizacije in plasiranja umetniških del ter produkcijskega in finančnega načrtovanja projektov.

Glej, rezident je 3-letni program celostnega pristopa k razvoju ustvarjalke, ustvarjalca ali ustvarjalnega kolektiva in njihovih projektov. Poleg povezave s tehnologijo so v tej ediciji ključne tudi ambicije za razvijanje projekta v mednarodnem kontekstu.

Prvo leto (2021) - predprodukcijska faza - razvoj projekta raziskava in vzpostavitev metodologije, iskanje koproducentov, povezav, terenske raziskave, snovanje koncepta in iskanje dodatnih znanj na rezidencah in delavnicah v tujini.

Drugo leto (2022) - produkcijska faza razvoj končnega produkta, ki vključuje odprt proces vmesne predstavitve dela, premiera. Natančen terminski in razvojni načrt produkcijske faze bo narejen glede na potrebe projekta skupaj z umetniškim svetom teko leta 2021.

Tretje leto (2023) - postprodukcijska faza: postprodukcija v Gleju, iskanje možnosti gostovanj doma in/ali v tujini, nadaljnji razvoj projekta

Kaj ponujajo?

Umetniški in karierni razvoj: V času rezidence umetnik/umetnica ali umetniški kolektiv v Gleju raziskuje specifičen projekt oziroma idejo vezano na njihovo osebno poetiko ali umetniški razvoj. Glejev umetniški svet in produkcijska ekipa ves čas procesa skrbijo za preizpraševanje projekta in njegove umestitve v širši umetniški in gledališki kontekst. Poleg tega smo ves čas na voljo za reševanje logističnih, organizacijskih in strateških vprašanj vezanih za razvoj in produkcijo.

Finance, prostor, oprema in čas: V razvoj projekta Glej vlaga finančna sredstva, vso Glejevo infrastrukturo in opremo ter mednarodne povezave in partnerstva, ki bodo ključna za razvoj projekta.

Kaj pričakujejo?

Od izbranih umetnikov ali umetniškega kolektiva pričakujejo razvoj prijavljenega projekta in redno udeležbo pri vseh aktivnostih, povezanih s programom Glej, rezident. Glej, rezident je namenjen razvoju idej in veščin umetnikov, vključenih v program, zato je proaktivnost ključna pri razvoju projekta in v vseh fazah raziskave. V vseh fazah rezidence pričakujejo redno komunikacijo z umetniškim svetom, producentom ter strokovnimi in drugimi javnostmi. Produkcijska faza projekta predvideva vsaj 3 javne predstavitve dela v nastajanju ter premierno uprizoritev in interne predstavitve za ključne sodelavce in umetniški svet v ključnih fazah procesa. Gledališče Glej s programom vstopa tudi v evropski projekt, kar bo zaznamovalo ustvarjalni proces projekta.

Kako se prijavite?

Prijava naj vsebuje: povzetek projekta; življenjepis umetnika/umetnice oz. umetniške skupine; opis konteksta projekta in razlogov za njegovo uprizoritev: zakaj prav ta ideja, v kakšnem kontekstu nastaja, kako naslavlja in vključuje sodobne gledališke prakse, kaj si predstavljate na odru, zakaj se vam zdi, da projekt potrebuje daljši razvojni proces; okvirno časovnico in cilj projekta; seznam predvidenih sodelavcev: funkcije in reference predvidenih sodelavcev.

Prijave sprejemajo do vključno 25. maja 2020 na e-mail poziv@glej.si.

Po pregledu prijav bodo izbrane kandidate povabili na razgovor. O izboru vas bodo obvestili do konca junija 2020. Več informacij na info@glej.si.

Več o programu Glej, rezident.

Glej, rezident je program, ki ga je Gledališče Glej prvič uvedlo z letom 2013. Gre za produkcijski model, ki avtorjem omogoča večletno razvijanje projekta ali večih povezanih projektov s produkcijsko podporo in znanjem strokovnega vodstva Gledališča Glej. Program Glej, rezident kot oblika produkcije je odgovor Gledališča Glej na približevanje gledališč kapitalističnemu proizvodnemu modelu zmanjševanja stroškov, ki poudarja le učinkovitost končnega izdelka s kratkim procesom vaj. Glej s programom Rezident izbranemu avtorju/avtorici ali skupini omogoča možnost strateškega razvijanja projekta, preizpraševanje metod in kontinuiran ustvarjalni proces. Rezidenčni program tako v Gledališče Glej vrača prevetren produkcijski model, s katerim se Glej vrača v jedro eksperimentalnih praks, iz katerih je pred več kot štiridesetimi leti tudi vzniknil.

Glej, Glejeva rezidenca

Gledališče Glej, 28. 12. 2015
Voščilo Gledališča Glej
Gledališče Glej, 20. 6. 2012
Poziv k partnerstvu: Evropska noč gledališč
Gledališče Glej, 29. 9. 2021
ŠtudenTeater 7.0