Exodos, 3. 11. 2016

Gledališki performans Pogovarjajmo se o seksu: Začetek vojne

Avtorji predstave, priznani domači in tuji umetniki, Chuma Sopotela (JAR), Ahmed Tobasi (Palestina), Gregor Luštek (Slovenija), Borut Bučinel (Slovenija) in Davor Sanvincenti (Hrvaška) so se povezali v sklopu mednarodne platforme 1Space, ki združuje kulturne ustvarjalce iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Predstava bo premierno uprizorjena 8. novembra 2016 ob 19:30 v Centru kulture Španski borci.
:
:

Foto: Borut Bučinel

S kom seksamo in zakaj, kakšne so naše preference, fantazije, in kaj se zgodi, če svoje najgloblje želje in strahove zaupamo stalnemu partnerju, občasnemu ljubimcu ali popolnemu neznancu? Zakaj ne bi s seksom izboljšali odnose, da bi se vsak počutil okrepljen in noben šibek? Kaj naredi seks spet zabaven? S pomočjo teh in podobnih vprašanj performans Pogovarjajmo se o seksu: Začetek vojne. raziskuje načine, kako verski in kulturni milje oblikujeta našo izkušnjo seksa, pa tudi obratno, kako lahko seks vpliva na naše kulturno in versko prepričanje. Prva predstava v mednarodni produkciji 1Space: Zavod Exodos Ljubljana (Slovenija), KVS (Belgija) in Alkantara (Portugalka) prihaja na oder Španskih borcev v začetku novembra.

Vsem ljudem je skupna želja po izkazovanju čustev in ljubezni, pa tudi potreba in pohlep po moči, oblasti. Oboje se izrazito kaže v stalnici človeške zgodovine – vojni. In v vsakdanjiku slehernika – dejanju, v katerem izkazujemo svoja najgloblja čustva in potrebe, dejanju, v katerem mnogi uživajo, a mnogi tudi trpijo. Seksu. Vzporednice namigujejo, da lahko s pomočjo seksa odkrijemo razloge za vojno ...

Ta razmislek je Chumo Sopotela in Ahmeda Tobasija navdihnil na otvoritvenem laboratoriju 1Space v Palestini maja 2014. Predstava je ob pomoči umetnikov Gregorja Luštka, Boruta Bučinela in Davorja Sanvincetija dobila končno podobo oktobra 2016 na umetniški rezidenci v Ljubljani in istrski vasici San Vincenti. Premierno bo na odru Španskih borcev novembra.

Chuma Sopotela, južnoafriška performerka in režiserka: »Kultura in religija pomembno vplivata na odnos do žensk kot drugorazrednih državljanov, še posebej v državah tretjega sveta, kjer je dotok informacij omejen. Tudi zato je pomembno, da o seksu čim več govorimo.« Ahmed Tobasi, palestinski pisatelj, performer in režiser: »Vsak dan si izmišljujemo nove načine uživanja v seksu, zato včasih postane manj intimen in bolj eksperimentalen. Kaj vzbuja te fantazije in kaj se iz njih lahko naučimo, kako vplivajo na razvoj ali nazadovanje nas kot človeštva?«

Pogovarjajmo se o seksu: Začetek vojne. je prva od šestih predstav, ki nastajajo v sklopu mednarodne platforme 1Space, posvečene razvoju medkontinentalnih umetniških izmenjav, sodelovanja, produkcije in distribucije umetnikov in umetniških del iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. 1Space soustvarjajo tri kulturne organizacije: Exodos Ljubljana (Slovenija), KVS (Bruselj, Belgija) in Alkantara (Lizbona, Portugalska), s pomočjo finančne podpore Evropske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Exodos Ljubljana je nepridobitno in neodvisno gledališko-plesno produkcijsko središče. Od ustanovitve leta 1999 deluje kot srečevališče evropskih in svetovnih kultur. Javnosti je poznan predvsem po mednarodnem festivalu sodobnih odrskih umetnosti Exodos, ki bo naslednje leto praznoval 20. obletnico.

1SPACE

1Space je 25-mesečni projekt, namenjen razvoju multidisciplinarnih umetniških del, ustvarjenih s sodelovanjem mladih umetnikov iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Zasnovale so ga tri partnerske organizacije: Exodos Ljubljana (Slovenija), KVS (Belgija) in Alkantara (Portugalska), da omogočijo kulturnim ustvarjalcem z omenjenih področij mednarodno sodelovanje ter internacionalizacijo delovanja znotraj in zunaj EU. Vsem umetnikom, ne glede na  politično, družbeno, finančno ali geografsko ozadje, zagotavlja enake možnosti. V skladu z evropskimi vrednotami se 1Space posveča enakim možnostim in udejstvovanju manjšin, s tem pa prispeva k medkulturni izmenjavi in medsebojnemu razumevanju – ključu za razvoj transnacionalnega delovanja kulturnega sektorja. Celotno delovanje 1Spacea je zasnovano na raznolikosti, ki je vitalnega pomena za vso Evropo.

Mladi evropski in neevropski umetniki dobijo vpogled v nastajanje ustvarjalnih procesov in vlogo umetnosti v življenju ljudi na obeh straneh osi sever–jug. Cilj projekta ni poenotenje jezika, ampak ravno nasprotno, doseganje globljega razumevanja, kako so znanje in Drugi pomembni za razumevanje lastne identitete.

Poleg omenjenega izziva se 1Space dotika tudi (post)kolonialnih in (post)orientalističnih konceptov sodobne umetnosti. Zahod naj bi bil »sodoben«, Jug in Bližnji vzhod pa »tradicionalna«. Zaradi takšnega pojmovanja so se umetniki z osi jug-jug primorani boriti za svojo sodobnost z odnosi moči znotraj svojih kontekstov in kultur, vis-à-vis koncepta (post)modernosti, ki je v dominanci Zahoda. Ta pogajanja so temelj projekta za vse udeležene, tako kulturne institucije kot umetnike.

Leta 2015 so bili v okviru razvojne faze projekta izvedeni trije laboratoriji, v Ramali (Palestina), Kinšasi (Kongo) in Lizboni (Portugalska), s štirinajstimi umetniki, ki delujejo na področju scenskih in multimedijskih umetnosti. Pod vodstvom dvanajstih strokovnjakov in treh mentorjev so umetniki razvijali spretnosti, kompetence in znanja ter pridobivali nove mednarodne izkušnje.

Leta 2016 se je začela produkcijska faza projekta, v kateri bodo umetniki razvili šest produkcij. Predstavljene bodo v Sloveniji, Belgiji, Portugalski in Palestini znotraj obstoječih in uveljavljenih festivalov, kasneje pa še v državah članicah umetniške mreže Shared Spaces. Transnacionalno kroženje bo tako produkcijam kot umetnikom zagotovilo doseganje novega občinstva v širšem geografskem območju, hkrati pa spodbudilo zanimanje za serijo izvirnih umetniških del med obstoječimi in novimi občinstvi.

1Space je nenazadnje usmerjen h krepitvi partnerskih organizacij in njihovem mednarodnem povezovanju ter k lažjemu dostopu umetnikov do razširjenih poklicnih priložnosti, predvsem v Kongu ali Palestini, kjer je mednarodno kulturno sodelovanje otežkočeno. Del te usmeritve je postopna povezava afriških umetnikov in nevladnih organizacij z evropsko umetniško mrežo Shared Spaces. Širši cilj projekta je torej ustvariti rezultate, ki presegajo interese posameznih partnerjev in neposrednih udeležencev, ter doseči dolgoročne učinke.

1Space je prejemnik sredstev Evropske izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Povezani dogodki

Festival Exodos, 22. 4. 2011
Danes na Exodosu: Bila bi palma
Festival Exodos, 19. 4. 2011
Danes na Exodosu: Post.Sync