Društvo Primorski poletni festival, 17. 3. 2023

Razpis za producenta 30. Primorskega poletnega festivala

Na osnovi statuta in delovnega načrta za leto 2023 Društvo Primorski poletni festival razpisuje delo producenta za 30. Primorski poletni festival.
:
:

Foto: Arhiv Društvo Primorski poletni festival

Naloge:

  • sodelovanje pri načrtovanju sezone 2023,
  • nadzor finančne in tehnične plati celotnega projekta in usklajevanje s prihodki,
  • sodelovanje pri izbiri sodelavcev,
  • sodelovanje pri izbiri prizorišč,
  • stiki z ustvarjalci in drugimi producenti, ki sodelujejo v projektu,
  • skrb za promocijo,
  • druge naloge v dogovoru s predsednico Društva Primorski poletni festival.

Pogoji:

  • Kandidati morajo imeti najmanj visoko izobrazbo (sedma stopnja).
  • Od njih pričakujejo poznavanje posebnosti izbranega področja delovanja, izkušnje na področju uprizoritvenih umetnosti, ustrezne reference, poznavanje okolja.

Kandidati naj vloge z ustreznimi dokazili v zaprti kuverti in z oznako »prijava na razpis« pošljejo do 20. 3. 2023 na naslov Društvo Primorski poletni festival, Kampel 1 k, 6000 Koper.

Priložijo naj naslednja dokazila: življenjepis, dokazilo o izobrazbi, o znanju vsaj enega tujega jezika na višji stopnji ter reference na področju uprizoritvenih umetnosti.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključenem razpisu.

Primorski poletni festival

Društvo Primorski poletni festival, 13. 3. 2023
Razpis za umetniškega vodjo
Društvo Primorski poletni festival, 13. 3. 2023
Razpis za umetniškega vodjo