SLOGI, STA, 11. 11. 2015

Digitalna knjižnica slovenskih dramskih besedil

Z razvojem novih tehnologij in metod je Slovenski gledališki inštitut dobil možnost, da na kvalitetnejši in dostopnejši način predstavi gradivo, ki ga hrani v svojih zbirkah. Digitalna knjižnica slovenskih dramskih besedil je splošno dostopna virtualna zbirka, ki vsakemu posamezniku omogoča enostaven dostop in vpogled preko svetovnega spleta v prej težje dostopna dela slovenskih dramatikov.
:
:

Vir: Spletna stran SLOGI

Kot sporočajo iz Slovenskega gledališkega inštituta, dijaki, študenti, raziskovalci, poklicni in ljubiteljski gledališki ustvarjalci iz vse Slovenije, zamejci in izseljenci pogosto iščejo dramska besedila starejših in sodobnih avtorjev. Nekatera so ohranjena le v rokopisih, druga kot tipkopisi ali časopisne objave. Z novim spletnim portalom jim jih bodo lahko približali in jih obenem opremili z nekaterimi podatki in dodatnimi vsebinami.

Z vzpostavitvijo digitalne knjižnice slovenskih dramskih besedil je trenutno na voljo 13 besedil (Brucka ali Obdobje prilagajanja (Milan Jesih, 1976), Butalci (Jaša Jamnik, 1998), Butalci!!! (Jaša Jamnik, 2004), Filozof (Miroslav Vilhar, 1864), Kje je meja? (Josip Ogrinec, 1876), Kralj Matijaž (Ivan Hribar, 1868), Krivda (France Bevk, 1926), Kriza (Rudolf Golouh, 1927), Ministrovo pismo (Josip Vošnjak, 1889), Pravopisna komisija (Milan Jesih, 1984), Predstave ne bo (Dušan Jovanović, 1962), Servus Petelinček (Miroslav Vilhar, 1864), Stari in mladi (Anton Medved, 1907). Kot v vsaki knjižnici bodo bazo sproti nadgrajevali, zbirko nameravajo dopolnjevati s približno 20 teksti na leto.

Cilj projekta Digitalne knjižnice slovenskih dramskih besedil je čim bolj pestra in raznolika zbirka, ki bo vsebovala tako najstarejša kot sodobna besedila. Nekaterim uporabnikom bo s tem omogočeno lažje študijsko in raziskovalno delo, drugim pa preprostejše kulturno in umetniško udejstvovanje in ustvarjanje. Vsa objavljena besedila so v originalni obliki – skenirani teksti, ki jih hranijo v zbirkah knjižnice Slovenskega gledališkega inštituta. Z digitalizacijo želijo tudi doprinesti k ohranjanju, dostopnosti, poznavanju in spoznavanju slovenske gledališke dediščine, ki obstaja v obliki rokopisov, starih knjig, …  Besedilom so dodane oznake in dodatno gradivo (podatki o dramskih osebah, virih, izdajah in uprizoritvah…). Ob vsaki drami so navedeni tudi podatki o avtorju in povzetki dramskega dogajanja.

Pri uporabi vsebin, objavljenih na spletni strani, so uporabniki v primeru reproduciranja ali uprizarjanja dolžni upoštevati določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Povezava: Digitalna knjižnica slovenskih dramskih besedil na spletni strani Slovenskega gledališkega inštituta

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16