JSKD, SLOGI, 13. 3. 2018

Delavnica Z gledališčem nad fiziko

Delavnica gledališke pedagogike s hrvaškim gledališkim ustvarjalcem Zvonimirjem Peranićem v organizaciji JSKD bo potekala 24. in 25. marca 2018 v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta.

Foto: Pixabay

Namen delavnice Z GLEDALIŠČEM NAD FIZIKO je prikazati praktični primer, kako s pomočjo gledališke pedagogike motiviramo učence, dvignemo kvaliteto poučevanja ter razumevanje snovi  pri pouku (v konkretnem primeru pri pouku fizike). Delavnica je namenjena gledališkim pedagogom, mentorjem gledaliških skupin  in pedagoškim delavcem, ki želijo spoznati možnost uporabe gledaliških metod pri podajanju snovi.

Teatar Rubikon se že šestnajst let ukvarja s povezovanjem znanosti in umetnosti. Del tega je razvijanje posebnih gledaliških delavnic, ki so namenjene izboljšanju konceptualnega znanja fizike, večajo motivacijo učencev pri pouku ter uvajajo sodobne pristope pri poučevanju. Za razliko od klasičnega fizikalnega eksperimenta, kjer učenci do spoznanj pridejo z opazovanjem, se v teh delavnicah postavijo v vlogo aktivnega objekta in do spoznanj prihajajo preko lastne izkušnje. Predstavljen bo del programa, ki se izvaja na Politehnični fakulteti na Reki.

Delavnica bo prikazala nekaj konkretnih primerov razvijanja konceptov s pomočjo neverbalnega gledališča. O vsakem konceptu bomo razpravljali in vsak del obdelali, kot bi ga z učenci pri pouku. Govorili bomo o metodološki komponenti tovrstnega poučevanja. Ker je delavnica namenjena vsem,  tudi gledališkim pedagogom, dramskim umetnikom in učiteljem vseh predmetov, bomo proces razložili še v obratni smeri, se pravi, kako je mogoče na podlagi fizikalnih komponent zgraditi dramsko situacijo.

O mentorju

Zvonimir Peranić je vso svojo kariero razpet med znanostjo in umetnostjo. Študiral je gledališče na Akademiji glasbenih in uprizoritvenih umetnosti v Brnu (JAMU) pa tudi matematiko in fiziko na Filozofski fakulteti v Reki. Gledališki gib – biomehaniko – je izpopolnjeval na Univerzi gledaliških umetnosti v Moskvi (GITIS), podiplomski znanstveni študij iz didaktike naravoslovnih predmetov pa je zaključil na Fakulteti naravoslovno-matematičnih znanosti v Splitu. Na Politehnični fakulteti v Reki predava fiziko in elektrotehniko, kjer uvaja  gledališke metode, uporabne v poučevanju naravoslovnih  predmetov. Je ustanovitelj in umetniški vodja Teatra Rubikon, v okviru katerega je ustvaril 28 avtorskih predstav, ki na svojstven način povezujejo umetnost in znanost.

Delavnica bo potekala v hrvaškem in slovenskem jeziku.

Rok prijave: ponedeljek, 19. marec 2018 oz. do zapolnitve mest.

Povezava: Več informacij in prijava