SLOGI, 1. 11. 2017

Amfiteatrov simpozij na temo Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Slovenski gledališki inštitut in revija Amfiteater organizirajo Amfiteatrov simpozij na temo "Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče". Simpozij bo potekal v torek, 7. novembra 2017, s pričetkom ob 9.15 v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

Foto: Pixabay

Enodnevni znanstveni simpozij bo spregovoril o dejstvu, da so nove manifestacije političnega v gledališču vedno manj dramske in vedno bolj postdramske. Prehajajo v postdramski performans, ki uveljavlja novo obliko političnosti, postavljajočo v središče »diskurz gledališča, zaradi česar upošteva besedilo le kot element, plast in 'material' odrske stvaritve, ne kot njenega vladarja« (Lehmann). A političnost postdramskega gledališča je apolitična (kastrirana), če njegove strategije uprizarjanja – kljub neposrednemu nagovarjanju občinstva – ostajajo onkraj prostora skupnega premišljevanja o ključnih družbenih vprašanjih.

Raziskovalke in raziskovalce ter snovalce in podpornike sodobnega in političnega v gledališču in uprizoritvenih praksah  (Lev Kreft, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel, Gašper Troha, Andreja Kopač, Krištof Jacek Kozak, Tomaž Toporišič, Nika Leskovšek, Tibor Mihelič Syed in Nenad Jelesijević) bo zanimalo, ali  živimo v svetu, v katerem je kastracija političnega popolna, moč posamezniku, gledališču in kulturi (ne glede na spol) pa odvzeta, tako kot tudi izvor moči.  Kakšno je torej stanje političnega v sodobnem gledališču v Sloveniji?

Vodja simpozija: Tomaž Toporišič
Pripravljalni odbor: Mojca Jan Zoran, Aldo Milohnić, Maja Šorli, Tomaž Toporišič

Program simpozija "Kastracija političnega in sodobno slovensko gledališče"
 
9.15 Registracija
 
9.30 Otvoritev in uvodno predavanje
 
Lev Kreft: Kastracija političnega, nakar še policija
 
10.30  Politično in (ne)moč
 
Blaž Lukan: Nemoč političnega. Moč igre
Aldo Milohnić: Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču
Barbara Orel: K politikam (gledalčeve) odgovornosti
 
11.45–12.00 Kratek odmor
 
12.00 Strategije političnosti danes
 
Gašper Troha: Kastracija političnega: Ljudski demokratični cirkus Sakešvili
Andreja Kopač: Kastracija političnega kot atrakcija dionizičnega
Krištof Jacek Kozak: Gospodična Evropa in bridka smrt
 
13.30–15.00 Odmor za kosilo
 
15.00 Kastracija političnega od gledališča do performansa
 
Tomaž Toporišič: Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliver Frljić.
Nika Leskovšek: Spremenjene strategije političnosti v sodobnih scenskih umetnostih
Tibor Mihelič Syed: Delati »art« iz trpljenja drugih
Nenad Jelesijević: Čakajoč politično: k protagonizmu v performansu

SLOGI, AGRFT, Amfiteater

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16