STA, 19. 2. 2010

Žlahtno komedijsko pero Vinku Möderndorferju

Nagrado žlahtno komedijsko pero je že šestič prejel Vinko Möderndorfer, slovenski pisatelj, dramatik, esejist, gledališki, filmski in televizijski režiser

foto STA

Strokovna žirija v sestavi Mojca Kranjc, Tatjana Doma in Tina Kosi kot predsednica je v obrazložitvi zapisala: "Komedija za tri osebe se namreč navezuje na eno najbolj znanih situacij v slovenski klasični komedijski literaturi in jo na duhovit način nadgrajuje in modernizira. Avtor je pokazal posluh za gledališko situacijo in oblikovanje dramskih likov. Posebna odlika besedila je jezik, ki je ob visoki kultiviranosti tudi zelo bogat, izviren in izjemno živ. Žirija meni, da je Nežka se moži komedija v najbolj žlahtnem pomenu besede."

Na razpis za žlahtno komedijsko pero je letos prispelo 13 besedil, tri so zaradi nespoštovanja pravil razpisa izločili. Nagrada žlahtno komedijsko pero je sicer bienalna, Kosijeva pa je razočarana nas izredno nizko kakovostjo prejetih besedil.

"Pri nekaterih avtorjih je zaznati splošno pomanjkanje gledališkega in dramaturškega znanja. Besedilo Nežka se moži je po svoji kakovosti in specifičnem humorju takoj izstopalo," je povedala Kosijeva.

Möderndorfer je žlahtno komedijsko pero prejel že petkrat, in sicer za komedije Šah mat, Na kmetih, Podnajemnik, Limonada Slovenika in Vaja zbora.

Dnevi komedije, Vinko Möderndorfer, Žlahtno komedijsko pero