STA, 13. 6. 2011

Štipendija Ustanove Tarasa Kermaunerja Amelii Kraigher

Letošnja prejemnica štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja je teatrologinja Amelia Kraigher. Kot je ob podelitvi štipendije dejal predsednik žirije Ivo Svetina, je Kraigherjeva prepričala z napovedanim raziskovalnim delom Perspektive upora v dramatiki Dušana Jovanoviča, ki že z naslovom detektira jedro Jovanovičeve dramatike.


Kraigherjeva, teatrologinja, gledališka kritičarka, publicistka in dramaturginja je v svojem izčrpnem načrtu raziskovalnega dela izpostavila vse temeljne generatorje Jovanovičevega upora od kolektivnega, intimnega upora modernega subjekta proti družbenim normam, do upora proti kulturni politiki nekdanjega jugoslovanskega režima, je dejal predsednik žirije.

Avtorica načrtuje analizo 25 Jovanovičevih dramskih del, pri kateri se ne bo opirala le na zgodovino in teorijo slovenske umetnosti gledališča in dramatike, pač pa tudi na teoretike eksistencializma, anarhizma in komunizma, je pojasnil Svetina. V žiriji sta bila poleg Svetine še Dušan Jovanović, ki se je zaradi predmeta raziskave pri odločanju izločil, in Gašper Troha.

Prireditev je z uvodnim nagovorom odprla predsednica ustanove Manca Košir, ki je povabila člana upravnega odbora ustanove Jovanovića, da je prebral kolumno, ki jo je Kermauner malo pred smrtjo objavil v časniku Delo. Sledila je predstavitev raziskovalnega dela lanskoletnega štipendista Gašperja Trohe.

Troha je v raziskavi z naslovom Slovenska dramatika v devetdesetih letih in 21. stoletju skušal odgovoriti na vprašanje, kako je slovenska dramatika iskala svoj prostor pod soncem v spremenjenih družbenih razmerah in katere vsebinske ter formalne novosti lahko odgovorijo na njene sedanje izzive. Ugotovil je, da je tudi slovensko gledališče prevzelo koncept "gledališče u fris", ob čemer je kot glavne dramatičarke omenil Dragico Potočnjak, Žanino Mirčevsko in Simono Semenič. Glavna lastnost besedil pa še vedno ostajala tragičnost in cankarjanstvo, je povedal.

Ustanova Tarasa Kermaunerja je bila ustanovljena v spomin premišljevalca, akademika dr. Tarasa Kermaunerja, z željo promovirati njegovo delo in gojiti micelijski duh njegove nove znanstvene paradigme.

Ustanova štipendijo razpiše na dan Kermaunerjevega rojstva, to je 13. aprila, podeli pa jo na dan njegove smrti, 11. junija. Štipendija v višini 3000 evrov prispeva KD Fundacija. Današnje prireditve sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Majda Širca in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič.

Štipendija Ustanove Tarasa Kermaunerja, Amelia Kraigher