Ustanova Tarasa Kermaunerja, 15. 4. 2010

Štipendija Ustanove Tarasa Kermaunerja

Ustanova Tarasa Kermaunerja v skladu z Aktom o ustanovitvi iz dne 15. 10. 2008 objavlja Javni razpis za podelitev štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja.

Enoletna štipendija v višini 3000 € bruto je namenjena mlademu analitiku-interpretu slovenske dramatike. Starostna meja prijaviteljev je 35 let. Namenjena je vzpodbujanju razmisleka o dramatiki v slovenskem prostoru. Po letu dni (do 6. 11. 2011) je štipendiranec dolžan izročiti Ustanovi Tarasa Kermaunerja poročilo o opravljenem raziskovalnem delu ter vsaj en izvirni članek/razpravo o dramatiki (v obsegu do 30.000 znakov s presledki) , ki ga/jo prepusti v objavo reviji Sodobnost.

Prijava mora vsebovati:

  • življenjepis in bibliografijo objav
  • dispozicijo raziskave (največ 3 tipkane strani)

Rok za prijavo: 13. 5. 2010.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. O dodelitvi štipendije izbranemu kandidatu odloča upravni odbor Ustanove Tarasa Kermaunerja. Dodatne informacije na telefonski številki 01/200 37 00, vsak delovni dan od 9. do 15. ure ter po e-pošti stasa.pavlovic@zalozba.org.

Svečana podelitev štipendije bo na obletnico smrti Tarasa Kermaunerja, 11.6., ob 13.00, v Avbru.

Za prijazno podporo Ustanovi Tarasa Kermaunerja se zahvaljujemo KD Group.

Ustanova Tarasa Kermaunerja

STA, 14. 4. 2010
Ustanova Tarasa Kermaunerja
Ustanova Tarasa Kermaunerja, 7. 5. 2014
Javni razpis štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja