Ženska z vrečkami

Ko se žgem, 1. del. Hibridna monodrama.

Foto: Nejc Žorž

Produkcija I. letnika študijskega programa Dramaturgija in scenske umetnosti.

"Naj zgori Deklica z vžigalicami."

Omnibus Ko se žgem je sestavljen iz štirih uprizoritev dramskih oziroma gledaliških besedil študentk Mance Lipoglavšek, Nine Kuclar Stiković, Urše Majcen in Helene Šukljan, ki so nastali v okviru predmeta Temeljne tehnike dramskega pisanja pri mentorici Žanini Mirčevski. Dramska besedila se med seboj vsebinsko in slogovno zelo razlikujejo, a jih močno povezuje vsem enaka izhodiščna naloga – predelava Andersenove pravljice Deklica z vžigalicami –, ki so jo avtorice prepletle z motivi pogorelih vžigalic in sežganih deklic.