Začasna kreativna platforma: Nekdo bo vzel žogo iz roke človeka, ki strašno igra …

:
:
Fotografska video zloženka.

Skupina ustvarjalcev, ki se na povabilo CoFestivala ukvarja s telesom v javnem prostoru, se je pri svojem delu v zadnjih mesecih osredotočila na javna obeležja, ki si prizadevajo v svojo skulpturalno gesto zajeti družbeni spomin in načrt, obeležja, ki jim zgodovina predstavlja vrednost, ki jo je treba vključiti v prihodnost. Zanimal nas je utopičen moment, v katerem je žrtvovanje življenja smiselno zgolj v primeru bodoče zvestobe žrtvenemu dogodku. Obiskali smo vrsto javnih obeležij, jih naseljevali s svojimi potmi, jih fotografirali in se o njih pogovarjali. Proces smo zasnovali v obliki petih beležk – knjig, ki krožijo med udeleženci procesa in v katerih se z dopolnitvami akumulirajo asociativna gradiva: Knjiga zemljevidovKnjiga imenKnjiga koreografskih partiturKnjiga časa in nazadnje sama Knjiga. Skušali smo razumeti kraje, v katere so javne skulpture umeščene, in prostore, ki jih s svojo prisotnostjo tvorijo. Zanimalo nas je razmerje med prostorom, ki se s svojo gmoto pretvarja v možnost časa, v nasprotju s tem pa so nas zanimala (oglasna) obeležja, ki ne vsebujejo nikakršnega drugega obeta, kakor komodifikacije človeške želje v čistem sedanjiku. Javne skulpture imamo namen uporabiti kot možne scenarije za generiranje koreografskih načrtov, v katerih se iz prostorskih zasnov izvijajo koreografske konfiguracije z elementi socialnih kompozicij. Na CoFestivalu bomo svoj dosedanji proces predstavili v obliki fotografske video zloženke.

Dogodek bo potekal v angleščini preko platforme Zoom.
Udeležba je brezplačna.

Predstavitev bodo izvedli člani skupine Telo v javnem prostoru: Liza Šimenc, Ines Šimunić, Petra Veber, Bor Pungerčič, Rok Vevar
Tehnična pomoč: Matej Marinček, Saško Gerkšič
Produkcija: Nomad Dance Academy Slovenija in Kino Šiška