Z Besedo na ODEr – ZBODE

:
:

Foto: Schutterstock

S programom Z Besedo na ODEr – ZBODE se pod okriljem ZDUS-a Kim Komljanec zavzema za slovensko dramatiko in njene avtorje. Program, katerega namen je izboljšati položaj sodobne slovenske dramatike in njenih avtorjev, bo obsegal več sklopov:

  • izobraževanje dramatikov, ki ne prihajajo nujno zgolj iz gledališke prakse;
  • odpiranje vrat institucionalnih gledališč obstoječemu bazenu pišočih dramatikov;
  • vzpostavljanje in poglabljanje dialoga s produkcijskimi hišami preko mentorskih shem, rezidenčnih programov, umetniško in finančno manj tveganih projektov ipd.;
  • ozaveščanje splošne javnosti o avtorjih besedil, ki so doživela uprizoritev, in procesu nastajanja dramatike;
  • stanovsko povezovanje dramatikov, da bi izboljšali razmere za ustvarjanje;
  • prevajanje in promocija besedil (in avtorjev in prevajalcev) v tujini;
  • pobuda državi in občinam, naj sistematizirajo financiranje nastajanja izvirne slovenske dramatike;
  • pobuda istim financerjem in umetniškim vodjem, naj ustanovijo oder, specializiran za uprizarjanje nove slovenske dramatike, oziroma naj temu namenijo več prostora (in sredstev) v programskih sklopih repertoarnih gledališč ...

Če vas izvirna slovenska dramatika zanima, skrbi ali »zbada«, če imate zamisel ali projekt, s katerim bi se programu ZBODE radi pridružili, se preko Združenja dramskih umetnikov Slovenije povežite s Kim Komljanec [kim.komljanec@gmail.com].

Obenem vabimo vse, ki pišete za oder, na prvo srečanje slovenskih dramskih avtorjev in avtoric, ki bo v četrtek, 14. februarja 2019, ob 18h v dvorano Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI), Mestni trg 17, Ljubljana. Namen srečanja je povezovanje ter pogovor o specifiki poklica, njegovih izivih in možnostih za izboljšanje položaja.

Kim Komljanec, 28. 1. 2019
Z Besedo na ODEr – ZBODE