Videoknjižnica

Rok Vevar je v zadnjih letih kot plesni teoretik in zgodovinar začel ustvarjati svoj lastni avdio-vizualni arhiv, ki vsebuje plesne filme, posnetke predstav, dokumentarce o koreografih ali plesnih fenomenih, pa tudi vrsto gradiv, ki so s sodobnim plesom na različne načine povezani: zgodovine arhitekture in vizualnih umetnosti, performansa idr.

V času Gibanice bo Vevarjev arhiv na voljo obiskovalcem, hkrati pa bo na voljo tudi sam, da jih z njim seznani ali pospeši dostop do specifičnih tem.

Zgodovine umetniškega plesa 20. stoletja in filma lahko razumemo tudi kot hrbtno stran istega pojava ali istega izvora, saj je obe umetniški praksi omogočil tehnološki razvoj industrijske revolucije in spremembe v družbi 19. stoletja. Prav zaradi tega je bil določen del sodobnega plesa filmsko tudi razmeroma dobro dokumentiran. Za poučevanje in lastno razjasnitev nekaterih dilem v zvezi z zgodovino plesa se je Vevarju arhiv avdio-vizualnih gradiv na neki točki zazdel smiseln in uporaben. Obljubil si je, da ga deli z zainteresiranimi, dokler v Sloveniji ne bo institucije, ki bi uporabnikom omogočala dostopa do tovrstnih gradiv.