Ustvarjalna delavnica: Medpredmetno poučevanje z gledališkimi in drugimi ustvarjalnimi pristopi

:
:

Drama, kot besedilna predloga, je le eden od sestavnih delov gledališke predstave, saj uprizoritvena umetnost združuje v kompleksno celoto različna izrazila in umetniške zvrsti. Povezovanje različnih področij, znanj in veščin je značilno tudi za medpredmetno učenje, ki je kot didaktičen pristop namenjeno celostnejši obravnavi vsebin in je v sodobnih učnih načrtih zelo prisotno. Učencem in dijakom omogoča, da določeno tematiko, ki je praviloma razdeljena po predmetih, spoznajo z različnih vidikov, da se srečujejo tako s teorijo kot s prakso, da se v vsebine bolj poglobijo ter utrjujejo in povezujejo pridobljena znanja.

Tudi dramatika, gledališka zgodovina in uprizoritvena umetnost nasploh lahko v formalnem učnem okolju delujejo povezovalno in medpredmetno. V okviru kulturno-vzgojnega projekta Gleda(l)išče spodbuja Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov pri poučevanje domače in tuje dramatike ter sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov s profesionalnimi ustvarjalci z gledališkega in drugih umetniških področij.

Delavnica, ki jo bo SLOGI izvedel v okviru festivala Zlata paličica, bo udeležencem izkustveno predstavila primer interdisciplinarne obravnave določene vsebine ob uporabi različnih ustvarjalnih tehnik. Za udeležbo se lahko prijavite do 20. septembra 2017 (oz. do zasedbe prostih mest). Vaše podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si.

Strokovno izobraževanje poteka v okviru programskega sklopa Eden drug'mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.