Umetnost in demonstracije: Vloga uličnega gledališča v množičnih protestih

Okrogla miza

Izkušnja letošnje zime v Sloveniji je pokazala, da je bil močan del množičnih protestov njegov ustvarjalni del. Ljudje so spontano izdelali plakate in transparente z bolj ali manj zanimivimi ilustracijami in napisi, doma so si izdelali maske in kostume in šli z njimi na ulice, nekaj slikarjev in ilustratorjev je na samem mestu demonstracij izdelovalo transparente po naročilu itd. Še več, s časoma se je pojavil celo »Protestival«, ki je ustvarjalno energijo jeznih in razžaljenih prebivalcev strnil v enoten, čeravno eklektični program s pesniki, glasbeniki, performerji, aktivisti. Povabili bomo vidnejše soustvarjalce tega politično-umetniškega dogajanja in odprli diskusijo o njegovi prihodnosti. Pogovor bo povezoval Gregor Moder.