Tony Chakar: O možnostih, odučenju, razveljavitvi

:
:
Predavanje

V kakofoniji političnih ideologij in narativov včasih oklevamo, kaj verjeti, kako strukturirati svoj svet. Ampak morda iščemo red ali celo »resnico« in posledično tudi rešitve težkih situacij na napačni osnovi. Namesto iskanja prave ideologije, pravega narativa, mitologije, ki bo ustrezala našemu vrednotnemu sistemu, moramo razsuti vse in začeti na novih temeljih. Kako lahko »novo« vzniknje iz neprestanega ponavljanja »starega«? Če v tem kontekstu razmišljamo o umetnosti: mogoče je čas, da o umetnosti nehamo misliti kot o ogledalu družbe, kot generatorju novih narativov in mislimo umetnost kot del sistema, ki je zgrajen na napačnih temeljih. In njen potencial leži v zanikanju vsega znanega. Predavanje bo alegorično, Chakar bo svojo misel razvil iz analize Fairuzove navidezno romantične pesmi.

Tony Chakar je libanonski arhitekt, umetnik in pisec. Pripada generaciji libanonskih umetnikov in mislecev, katerih razmislek o konfliktih današnjega sveta vznika iz razumevanja kako gledamo, kako smo naučeni, da vidimo in kako se lahko odučimo stvari, ki smo jih naučeni. Njegova platforma je spomin kot performativna praksa. Chakarjevo delo skuša presegati tradicionalni arhitekturni fokus z vključevanjem literature, filozofije in teorije.

Pogovor po predavanju bo moderiral: Istvan Szakats

Povezava: Mednarodna konferenca Pripravljeni na spremembe: NOVE POLITIČNE MITOLOGIJE IN UMETNOST