Točno opoldne – pogled od zunaj

Razprava

Foto: Lealudvik

 Pogosto se izpostavlja neenakomerno razmerje med centrom in periferijo. Ne glede na to, da gre za drugo največje mesto v Sloveniji, je Maribor v marsičem v zavidljivejšem položaju v primerjavi s prestolnico. Izpostaviti velja razvito izobraževalno mrežo institucij, ki posreduje sodobnoplesna znanja in (relativno) številčen kader s sodobnoplesnimi akademskimi nazivi, ki v lokalnem okolju lahko tvori močno sodobnoplesno sceno. Na diskusiji bomo osvetlili pogoje delovanja (finančne, prostorske, produkcijske) ustvarjalcev v Mariboru in premišljevali o možnostih za njihov razvoj. Skupaj z gosti bomo odgovarjali na vprašanje o vidnosti sodobnega plesa in odnosu do sodobnoplesnega ustvarjanja. Premišljevali bomo o možnem prenosu plesnega znanja in vzgoji gledalske radovednosti, razkorakom med številčno vključenostjo posameznikov v neformalne oblike plesnega izobraževanja in nizko udeležbo sodobnoplesnih predstav, preizprašali bomo medsebojno podporo ter orisali možne oblike povezovanja in skupnostnega delovanja.

Zasnova razprave: Mojca Kasjak, umetniška in programska vodja Platforme sodobnega plesa
Moderatorka: dr. Jasmina Založnik, teatrologinja, dramaturginja, kritičarka in producentka

Gostje:
- Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor, za področje sociale, socialnega podjetništva, kulture in turizma, ter društev in nevladnih organizacij  
- Maja Lamovšek, dipl. sodobnega plesa-odra / performansa (UN) Univerze Anton Bruckner, vodja Zavoda za produkcijo Eventor Agency, Samozaposlena v kulturi - producentka, plesalka, pedagoginja
- Maja Arzenšek, programska vodja in producentka Centra plesa, Maja Arzenšek, dr.med., spec.
- Dalanda Diallo,  plesalka, plesna pedagoginja in koreografinja, samozaposlena v kulturi
- doc. dr. Andrej Srakar, znanstveni sodelavec, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), docent, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Produkcija: Zavod MOJa KreacijA