The Bridge Project (Projekt Most)

:
:
V prostorih Slovenskega gledališkega inštituta bomo prikazali videoposnetke, nastale v okviru intenzivne večmedijske delavnice, ki sta jo kot del mednarodnega projekta The Bridge (Most) septembra 2012 v Ljubljani vodila priznani ameriški režiser Richard Foreman in njegova dolgoletna sodelavka Sophie Haviland.

Richard Foreman je eden redkih sodobnih avtorjev, ki so s svojim delom za vedno spremenili pojmovanje gledališča in so njegov pojem bistveno razširili. Ta ikonični postdramski, eksperimentalni ustvarjalec svoje postavitve izoblikuje kot kolaž, ki gledalcu ne dopušča popolne potopitve v svet pripovedi, temveč ga nenehno spodbuja k aktivni kritični drži.

Projekt The Bridge je skupaj s Havilandovo začel razvijati leta 2004, da bi prek delavnic, simpozijev, gledaliških produkcij, predstavitev vizualne umetnosti, performansov in večmedijskih projektov spodbudil mednarodno umetniško izmenjavo. Gradivo, posneto na delavnicah, je Foreman med letoma 2006 in 2008 kot nekakšno filmsko partituro, ki je bila podlaga za izvedbo v živo, začel vključevati tudi v dela, ki jih je ustvaril v okviru svojega gledališča Onthological-Hysteric Theater.

Predstavitev projekta bo potekala na pogovoru s soustvarjalci delavnice – študenti akademije AVA in igralci Slovenskega mladinskega gledališča – ter poznavalci in ljubitelji Foremanovega dela.

 

Produkcija: Zavod Projekt Atol
Koprodukcija: Slovenski gledališki inštitut in Slovensko mladinsko gledališče