Tajm & Spejs Remiks

Koreografska delavnica z Matejem Kejžarjem

Matej Kejžar / Foto: Osebni arhiv

V ta namen zastavljena platforma pod skupnim imenom ]odprto-zaprto[ spodbuja kontinuirano mentorsko delo z mladimi. Projekt bo začel mednarodno uveljavljeni koreograf, mentor in pedagog Matej Kejžar, ki deluje kot član belgijske skupine Rosas, a hkrati kot samostojni ustvarjalec v sodelovanju z zavodom Pekinpah/King Kong. V koreografski delavnici Tajm & Spejs Remiks bo skupaj s plesalci razvijal različne pristope k simultanosti, premenam, ritmičnosti in trajanju v koreografiji, ki bistveno vpliva tako na kompozicijo nastajajočega materiala kot na percepcijo pogleda.

***
MedUkrep – platforma ]odprto-zaprto[
MedUkrep je kontinuiran program Plesnega teatra Ljubljana, posvečen razvojnim strategijam sodobnega plesa, ki daje procesu prednost pred rezultatom, ter ustvarjalcem in drugim akterjem omogoča, da na plesno polje vstopajo z drugačnimi načini sodelovanj, povezovanj in iniciativ. V letu 2013 je poudarek na mentorskem delu pri razvijanju koreografskih praks različnih formatov in preizkušanju postopkov, ki afirmirajo mnoštvo razlik ter fluidno polje ustvarjalnega mišljenja.