Ta veseli dan kulture v Slovenskem gledališkem inštitutu


Program:

10.00: Gledališče Cankarjeve dobe, vodstvo z delavnico za učence 3. triade OŠ in dijake SŠ

Na razstavi bodo spoznali pogled Ivana Cankarja na ljubljansko gledališko življenje poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja ter ga postavili v zgodovinski kontekst. Na primeru izbranih Cankarjevih dram bomo nato na ustvarjalen način raziskovali vodilne teme in sporočila. Z delavnico bodo vstopili V svet Cankarjeve dramatike (razpisani sklop iz književnosti za izpit splošne mature iz slovenščine 2020). Delavnica je namenjena skupini do 30 učencev/dijakov. Prijave zbirajo na naslovu sandra.jenko@slogi.si.

 

9.00–17.00: Individualni ogledi stalne razstave HOJA ZA GLEDalIŠČEM – Od jezuitov do Cankarja

Velika storia slovenskega gledališča, skozi katero se sprehodite na naši stalni razstavi, sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev in se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti. Razstava je odprta od 9.– 17. ure. Vstop prost!

  

16.30: Javno vodstvo po stalni razstavi HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja

Po stalni razstavi vas bo popeljala soavtorica razstave višja kustosinja mag. Tea Rogelj iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja. Vstop prost!