Stand Up večer z Matjažem Javšnikom

:
:
Stand Up večer z Matjažem Javšnikom!

Sprehod čez žensko-moške relacije in humoren vpogled v polpreteklo zgodovino. Vse s kritično distanco in obilno mero smeha! Namenjen je najširši publiki, saj se dotika obče človeških relacij, odnosov in kolektivnega nezavednega. Kdor ostane doma, ga obdavčimo kot nepremičnino.