Slovenski sodobni ples včeraj, danes, jutri

:
:
Pogovor

Jubilejna 10. Gibanica je izjemen festivalski plesni dogodek, ne le zaradi izrednih razmer, ki jo bodo letos nedvomno zaznamovale, temveč tudi zaradi dvajsetletnih vztrajnih naporov sodobnoplesne skupnosti, ki jo vsa ta leta držijo pokonci. Medtem je scena dozorela in je ne konstituira več ena sama generacija, ampak je z zrelostjo postala generacijsko razplastena. Zato bodo letošnji pogovori z avtoricami in avtorji izbranih predstav razdeljeni na dva dela ravno po generacijskem ključu – ne zaradi nadaljnje delitve, temveč zato, da bodo v pogovoru poleg konceptualnih in koreografskih predstavitev njihovih umetniških izhodišč prišle do izraza tudi njihove specifične produkcijske okoliščine in pozicioniranosti. Preko njihovih stališč bomo lahko med že deseto izvedbo nacionalnega bienala nemara vsi bolje reflektirali, kako vitalen je slovenski sodobni ples, tako produkcijsko kot tudi vsebinsko.

1. SKLOP, 10.30–11.30

Sodelujejo: Jan Rozman, Žigan Krajnčan, Ajda Tomazin, Joana Serra Forasté, Urša Sekirnik

2. SKLOP, 11.45–12.45

Sodelujejo: Nataša Živković, En-Knap Group, Bara Kolenc, Leja Jurišić

Moderirata Pia Brezavšček in Rok Bozovičar