Slovenski gledališki založniki

:
:
Pop-up stojnica

Foto: Arhiv Bunker

Mreža Slovenski gledališki založniki, kamor se vključujejo Emanat, Knjižnica MGL, Maska Ljubljana in SLOGI, je bila vzpostavljena z namenom, da se povežejo slovenski založniki, ki izdajajo strokovno literaturo s področja uprizoritvenih umetnosti. Sprva so nastopali skupaj zato, da bi dosegli večjo vidnost na velikih založniških prireditvah, sčasoma pa so se začeli vse bolj zavedati dejstva, da jih povezuje skupno bralno občinstvo. Prav posebej pa jih druži vloga v izdajateljskem polju – gledališki založniki s svojo izdajateljsko politiko v prostor pogosto vnašajo nevidne, obrobne in nišne vsebine, ki se težko borijo za obstanek, a že s svojim vztrajanjem močno prispevajo k širini založniške krajine. V tem je zagotovo nekaj temeljno političnega.

Tiskane izdaje Slovenskih gledaliških založnikov bodo na voljo za ogled in nakup na festivalskem prizorišču Debatne kafane – na Taboru pod kostanji.