Simpozij: Umetnost in življenje: Produkcije časovnosti v umetnosti

Simpozij Slovenskega društva za estetiko in Zavoda Maska, v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM)

Sodelujejo: Bojana Kunst, Miško Šuvaković, Darko Štrajn, Aldo Milohnić, Lev Kreft, KITCH (Lana Zdravković, Nenad Jelesijević), Ksenija Berk

Bojana Kunst & Ivana Müller: Končno skupaj o času (2011) • dialoški performans

Simpozij, kateremu izhodišče sta knjižni izdaji članov Slovenskega društva za estetiko Bojane Kunst Umetnik na delu, Bližina umetnosti in kapitalizma in Miška Šuvakovića Umetnost in politika, bo širše odprl nekatera vprašanja, ki so obravnavana v obeh delih, še posebej pa se bo osredotočil na razmerje med časovnostjo umetnosti in načini produkcije v sodobnem kapitalizmu. Pojem življenja je desetletja oblikoval različna razmerja umetnosti do politike, umetnost je s približevanjem življenju rušila in premeščala svoje institucionalne meje ter neprestano pod vprašanje postavljala lastno avtonomijo, hkrati pa je prepričanje o njeni emancipatorni moči bilo tesno povezano z možnimi novimi načini življenja. Danes pa projekcija spekulativne vrednosti umetniškega življenja kaže na to, kako življenje sámo stoji v središču sodobne produkcije presežne vrednosti in načinov kapitalističnega izkoriščanja. Prav zato je treba ponovno premisliti razmerja med umetnostjo in življenjem, še posebej, kako je to razmerje danes definirano s posebno obliko produkcije časovnosti, ki poteka skozi sodobne načine dela, izginjanje ločnice med privatnim in delovnim časom, investicijo subjektivnosti, vlogo dolga v zamišljanju prihodnosti, izginjanje skupnega, trajanje umetniškega dela in izkušnje ipd. 

Umetnost mora znova premisliti svojo časovno konstitucijo, ki je bila tako pomembna ob začetkih odpora proti industrializaciji in izkoriščanju dela, saj avtonomna ustvarjalna in estetska izkušnja, ki je bila tako pomembna, ko se je prvič pojavil odpor do racionalizacije dela, zdaj predstavlja pomemben vir proizvodne vrednosti. Zato se vprašanje časovnosti umetnosti in s tem njen odnos do življenja na drugačen način povezuje z vprašanjem dela in kapitala kot v industrijski modernosti (Taylor in Ford), obenem pa se spremenita tako razmerje konkretno/abstraktno delo kot tudi razmerje absolutna/relativna produkcija presežne vrednosti. Performans Končno skupaj o času. Končno skupaj o času je dialog o sodelovanju med umetnico in filozofinjo, ki traja in se razvija že več let. Srečanje fizično prisotne Kunstove in virtualno prisotne Müllerjeve prikazuje čas kot nekaj neizbežnega, hkrati pa ni samoumevno, da ga »imamo«, imamo pa zato možnost, da ga poustvarimo. Ta dialoški performans se poigrava z idejo, da je delati skupaj proces, v katerem se naučimo na različne načine spreminjati čas in v katerem se »predajamo« sodelovanju ne samo v »času« projekta, ampak še toliko bolj izven njega. Dialoški performans Končno skupaj o času je bil prvič predstavljen kot del raziskave v Les Laboratoires d'Aubervilliers v Parizu in na konferenci Performance Studies International v Atenah (2011).