Sestrovščina ponosnega delfina: Kdor ne bere, naj ne jé


Foto: Sestrovščina ponosnega delfina

Feministična bralna kantina / Napovedni dogodek festivala

Na meniju bodo poleg sestavin za skupno pripravo obroka izbrana besedila iz zgodovine in sodobnosti feminizma. Ob branju besedil in v polemiki z njimi bo feministična bralna kantina namenjena pogovoru o reproduktivnih pravicah, alternativnih oblikah socialne organizacije in drugačnih načinih reprodukcije življenja.

Čeprav priprava hrane spada med opravila, ki ženske tradicionalno vežejo na dom in družino, bomo tokrat tisti trenutek priprave in uživanja hrane, ki pomeni druženje in praznovanje, izkoristile_i za tvorjenje feministične skupnosti.

Na dogodek se je treba prijaviti na e-naslov sestrovscina.delfina@gmail.com do 19. septembra, da vam lahko posredujemo izbrana besedila (v angleščini), ki jih preberete pred dogodkom.

Sestavine za pripravo hrane bodo na voljo na kraju dogodka, kakšen priboljšek pa lahko prinesete tudi s sabo.

Koncept in izvedba: Sestrovščina ponosnega delfina.
Produkcija: Mesto žensk. V sodelovanju z JSKD.

***

Sestrovščina ponosnega delfina je bralni krožek, v okviru katerega prebiramo feministična besedila. Je tudi pajdaška skupnost ljudi, ki jih povezuje prepoznavanje skupnih težav v družbi. Krožek je nastal iz nuje vnašanja feministične misli in politike v zmedo vsakdana. Subverzija vlog, pripisanih ženskam, nas vodi do kuhinje, kjer se združita gospodinjsko žongliranje med različnimi opravki in emocionalno delo žensk. To scenografijo dominacije vsakokrat napolnimo z novimi pomeni: s skupnostno solidarnostjo, skupinsko pripravo hrane, radostnim srečanjem z vsemi udeleženimi in srečanjem s teorijo. Prizadevamo si razvijati utelešene in umeščene vednosti, ki se ne bojijo soočiti z osebnimi izvori političnega. Naš namen je afirmirati relevantnost (radikalnega) feminističnega preizpraševanja hierarhičnih struktur in oblastnih razmerij tudi onkraj vprašanj spola in seksualnosti.