Sanja Kranjc: Kar je staro ni za šaro

Delavnice za otroke

Grafika: Urša Rahne

Namen delavnice je povezati zabavo, učenje in raziskovanje sveta ter sebe z odgovornim odnosom do sveta. Preko umetniškega ustvarjanja iz raznoraznih že »odsluženih« predmetov se bomo spoznavali z idejo, da se v odvrženem in na videz neuporabnem skriva potencial za nekaj novega, koristnega, navdihujočega, estetskega. 

Končni izdelek ne bo zgolj lutka, kip ali risba. Bistveno je, da ima otrok pri ustvarjanju prosto pot do izražanja sebe in da se ga preko pogovora spodbuja pri tem, da sam razmišlja o svetu in tem, kako lahko sam pripomore k boljšemu ne le jutrišnjemu temveč tudi današnjemu dnevu. 

Metode in pristopi uporabljeni v delavnici izvirajo iz socialnopedagoške prakse. 

Sanja Kranjc je absolventka socialne pedagogike. Kot študentka je opravljala prakso v okviru osnovne šole, prostovoljno sodelovala pri organizaciji doživljajskega tabora Izzivnik, bila animatorka in mentorica otrok na letovanjih, pripravila in vodila interaktivno malo šolo gasilskih veščin ter redno izvajala delavnice na temo varnosti v prometu in nastopala v dveh različnih gledaliških igrah na to temo. Je članica mlade aktivistično-igralske zasedbe Upogljivi upor.