Rok Vevar: Slovenski sodobni ples v perspektivi evropskih umetniških izmenjav: Izbrane Zgodbe (1918-1999)

predavanje

Foto: Laetitia Bica

Evropski (in ameriški) sodobnoplesni konteksti nimajo svojih avtohtonih prostorov, ampak so od svojih začetkov med sabo tesno prepleteni. Evropska sodobnoplesna zgodovina je domača v svojem medkrajevnem in medkulturnem prostoru. Na predavanju »Slovenski sodobni ples v perspektivi evropskih umetniških izmenjav: izbrane zgodbe (1918-1999)« se bodo s fotografskimi in video gradivi osredotočili na nekaj vezi med slovenskim in mednarodnimi sodobnoplesnimi konteksti od dvajsetih let do devetdesetih let dvajsetega stoletja. Osredotočili se bodo na konkretne kratke zgodbe umetnic in umetnikov, predstav ali zgodovinskih situacij. Nekaj fotografij in filmskih posnetkov bodo z njihovih mikrozgodovin povlekli v evropski sodobnoplesni zgodovinski kontekst ter med njimi razprli bližine in razdalje.

Organizacija: EDN, Kino Šiška in NDA Slovenija

Trajanje: 60 min
Predavanje bo potekalov angleščini.