Rok Vevar: Antologija sodobne plesne publicistike 1918–1960 (predavanje in predstavitev knjige)

:
:

Foto: Nada Žgank

Antologija domači javnosti prvič predstavlja izjemno bogato in obsežno sodobnoplesno publicistiko v obdobju med obema vojnama in v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Gre za pionirsko in hkrati izjemno eklektično obdobje domačega umetniškega plesa, ko se je slovenska kulturna javnost navduševala nad vsakršno manifestacijo estetizirane kinetike, za obdobje razcveta splošne telesne in plesne kulture ter za izjemen intelektualen apetit, da bi javnost razumela, interpretirala in mislila fenomene sodobnega plesa v njegovi zgodnji modernistični fazi.

Ime publikacije: DAN, NOČ + ČLOVEK = RITEM, Antologija sodobnoplesne publicistike 1918–1960
Urednik: Rok Vevar
Izdajatelj: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost; zbirka TRANSformacije 2018