Razstava Podobe praznovanja

Razstava plakatov preteklih 49-ih Borštnikovih srečanj

Osnovna ideja

V 20. stoletju je grafično oblikovanje postalo pomembno sredstvo v javnem komuniciranju in to ne le z besedili, ampak in predvsem s podobami. Tudi zaradi tega se je konec 20. stoletja začel uveljavljati termin vizualne komunikacije; a te so zavzele širše polje od grafičnega oblikovanja. Celostne grafične podobe in predvsem kulturni plakati so postali pomemben element v promociji javnih prireditev in ustanov – vse od gledaliških predstav, koncertov, festivalov do strokovnih srečanj, političnih zborovanj itd. Plakat pomeni prvi stik s potencialnim občinstvom, ki ga vzpostavi na ulici, nekoč na ličnih ovalnih oglaševalnih površinah, danes na t. i. displejih.

Izhodišča

Gledališki plakat je kulturni plakat par excellence in v tej zvrsti je slovensko grafično oblikovanje doseglo svoj ustvarjalni vrh že v sedemdesetih in ga držalo vse tja do devetdesetih let 20. stoletja. Znotraj formalne analize sodi plakat za gledališki festival med gledališke plakate, pa četudi ima drugačen značaj in logiko, določajo ga druge zakonitosti. Navsezadnje gre za kompleksnost, kako zajeti celoten program festivala in ne le ene predstave. Pa vendar se zdi, da je bila kakovost gledaliških plakatov odvisna od vsakokratnega umetniškega vodje gledališč ali festivalov in njegovega odnosa do vizualnega.

Tema

Grafični oblikovalec prevaja bistvo zgodbe, srž dramskega zapleta, hkrati s sporočilom predstave, ki jo apostrofira režiser. Prevod iz dramskega jezika v likovni, in iz enega znakovnega sistema v drugega, zahteva občutljivega ustvarjalca in seveda je prevod iz besedne umetnosti v likovno zapleten interpretacijski podvig. Najzanimivejši so tisti gledališki plakati, ki hkrati govorijo v univerzalnem in (p)osebnem jeziku. Prav tovrstni preplet zna plakatu podeliti presežno vrednost. In če je gledališki plakat interpretacija predstave, je festivalski plakat interpretacija vodilne ideje vsakokratnega festivala. Pri festivalskem plakatu gre za napoved in predstavitev niza predstav in dogodkov v določenem časovnem terminu. Festival kot tak je neponovljiv, predstave pa znotraj gledališkega življenja doživljajo reprize. Seveda se izvedbe predstav med seboj razlikujejo, v smislu nikoli ne stopamo v isto reko, pa vendar pri festivalu nikoli ne stopamo v isti ocean. Pri festivalskem plakatu, konkretno pri plakatih za Borštnikovo srečanje, pa je bilo potrebno poiskati skupno sporočilo vsakokratnega festivala. Oblikovalec je moral poiskati skupni imenovalec dramskih predstav po izboru selektorja ali pa "uobličiti” aktualno sporočilo festivala in za to najti uztrezen motiv ali geslo, ki bi zadovoljilo vse. To je težka naloga, skoraj misija nemogoče. Pa vendar, nekaterim je uspelo. (Vesna Teržan)

Razstava plakatov preteklih Borštnikovih srečanj je na ogled vsak dan v času festivala.