Razgrnitev in pogostitev

Javna predstavitev programa G2G, pogovor z umetniškimi vodji in udeleženci dogodkov.

 Slavnostni govornik bo dr. Uroš Grilc, vodja Urada za mladino MOL.