Radijska tribuna: Naveze (moderiran pogovor)

:
:

Raznovrstne oblike sodelovanj med producenti so stalnica delovanja, saj pogosto obogatijo umetniške produkcije in tudi programe. Združevanja, sodelovanja in navezovanja omogočajo, da se resursi združujejo, kot tudi da se vsebine, položaji pa tudi estetske drže medsebojno reflektirajo, oplajajo, nadgrajujejo in tako rastejo. Včasih tudi na način vstopa v nova polja delovanja, umetniške premike in zdrse, v nove umetniške oblike, ki lahko pripeljejo do oblikovanja neznanih rešitev.

Z gosti razprave bomo osvetlili njihove lastne izkušnje povezovanj, sodelovanj in navezovanj. Odkrivali bomo možne načine, oblike, vsebine, kot tudi pogoje, iz katerih enkratni dogodki vodijo v vzpostavitev dolgoročnejših sodelovanj ali se celo manifestirajo v trajnostne oblike navez(av).

Gostje: Katarina Klančnik Kocutar, Nika Bezeljak, Rok Vevar
Moderira: Simona Kopinšek
Produkcija: MKC Maribor in Plesna Izba Maribor v sodelovanju z Radiem Maribor

Radio Maribor: Pohorje 93,1 MHz; Boč 90,4 MHz; Ožbalt 87,7 MHz; Trbonje 93,8 MHz